1. septembris Ikšķiles Brīvā Skolā

1. septembrī Ikšķiles Brīvā Skola uzsāka savu 13. mācību gadu. Zinību dienā skolā ir tradīcija, ka 1. saimes bērni uz savu pirmo mācību stundu ierodas zirgu pajūgos. Tam seko kopīgs svinīgais brīdis skolas pagalmā ar himnas dziedāšanu un direktores uzrunu.

Pēc tam visi svētku dalībnieki dodas uz skolas dārzu, kur notiek iepazīšanās ar visām skolas saimēm un fotogrāfēšanās. Tad skolas zvans aicina visus uz pirmo stundu.

Pēc pirmās mācību stundas seko īpašais 1. septembra rituāls, kad skolotāji un darbinieki iet raibo kamoliņu rotaļā, satinot katrs savu dzīparu lielā, raibā kamolā.

Nevieni svarīgi svētki neizpaliek bez lielā kopienas ugunskura dedzināšanas rituāla, kura laikā skolas kopiena dzied dziesmas un iet rotaļās.

Un kas gan ir svētki bez kārtīga svētku mielasta – 1. septembra pasākuma dalībnieki bija sagādājuši sev garšīgus pārsteigums, ar kuriem visi mielojās pie kopējā galda skolas pagalmā.

Šogad mūsu skolā darbosies 8 saimes, lielākie bērni, kā savulaik ierasts, atkal mācīsies kopā. Saimju kuplums dažāds – no 9 līdz pat 19 bērniem. Skolā šogad mācības uzsāks 47 pirmsskolēni un 59 skolēni, kopskaitā 106 bērni.

Pirmsskola

 Dimanta kumeliņi – Irina Ostapenko

 Sudraba kumeliņi – Amanda Anna Sudmale

 Dzintara kumeliņi – Vita Jauce

 Zeltītie kumeliņi – Alīna Brazauska

Skola

 1. saime – Krista Bušmane

 2. saime – Gunta Nirmala

 3. saime – Ilze Sēkliņa

 4. saime (4. – 6. klase) – Benita Zaretoka

Tā mēs radam vidi, atmosfēru un nākamību kopā! Ar tīru sirdi, atvērtu prātu, rāmu garu un gudru ziņu. Lai top!

1.saime
2. saime
3. saime
4. saime
Dimantiņi
Sudrabiņi
Dzintariņi
Zeltiņi
kolektīvs