Iestāšanās

“Ikšķiles Brīvā skola” ir veidota kā vecāku dibināta skola, arī šobrīd mēs, uzņemot pulkā jaunas ģimenes, vēlamies būt pārliecināti, ka šī nebūs vienkārši skola, bet ģimenes dzīves veids, vieta, kur satikt domubiedrus, mācīties ko jaunu, iedvesmoties.

Lai iepazītos, ir nepieciešams laiks gan mums, gan jums, tādēļ aicinām jau aptuveni gadu iepriekš aktīvi iesaistīties skolas dzīvē, atbalstot mūs skolas sakopšanas talkās un kopīgi svinot un priecājoties latviešu godos, un citos skolas organizētajos pasākumos.

Katru gadu līdz marta beigām pieņemam vecāku iesniegums un motivācijas vēstules no tām ģimenēm, kas vēlas uzsākt aktīvās skolas gaitas konkrētā gada rudenī. Šos dokumentus droši varat atsūtīt arī vairākus gadus iepriekš.

Martā/aprīlī skolas vadība izskata pieteikumus, aicina jaunās ģimenes piedalīties kopējo skolas pasākumos. un sniedz atbildi ģimenei. To, vai turpmāk veidosim sadarbību, nosaka daudzi un dažādi faktori: motivācijas vēstulē aprakstītais, ģimenes dzīves vieta, iesaiste skolas pasākumos iepriekš, vai vēlamajā vecuma grupā vēl varam uzņemt kādu jaunu audzēkni utt.

Līdz augustam tiek gatavoti vecāku līgumi ar jaunajām ģimenēm, ko lūdzam parakstīt vecāku sapulcē, kas notiek dažas dienas pirms jaunā mācību gada sākuma.

 Un mūsu kopīgais ceļš var sākties!

Iesnieguma veidlapa: