Apraksts

Skolas dibināšanu un tās pastāvēšanu nodrošina vecāku iniciatīva: ģimenes, apvienojot savas idejas par mūsdienīgu, bērnam draudzīgu un sabiedrībai vajadzīgu skolu, kā arī liekot kopā savu darbu un līdzekļus un ziedojot mēbeles un sadzīves priekšmetus, radījušas skolu sev – paši savā dzīvesvietā.

Gimenes_diena

Skola īsteno kopveseluma pieeju personības attīstībā un audzināšanā. Galvenais postulāts ir pieņēmums, ka cilvēks savā būtībā ir labs un spējīgs pašrealizēties, viņš ir aktīvs savas dzīves veidotājs, kuram piemīt izvēles brīvība un savs individuālais dzīves stils. Līdz ar to skolotājs savā darbībā bērnu pieņem „tādu, kāds viņš ir” un respektē bērna unikālo dzīves pieredzi. Noteicošā ir cilvēka motivācija, taču tikpat svarīga ir mijiedarbība ar sabiedrību, kurā cilvēks var realizēt savu iekšējo potenciālu.

Kopveseluma (holistiskā) pieeja personības attīstībā un audzināšanā paredz, ka cilvēks var dzīvot harmonisku dzīvi, ja ir vienlīdz attīstījis visas dzīves jomas: garīgo, intelektuālo, fizisko un emocionālo.

36327738764_5fa49c866e_z