Europe for inclusion

Erasmus+

Kopš 2014.gada oktobra biedrība “Tautskola 99 Baltie zirgi” ievieš Erasmus+ projektu “Europe for Inclusion”, kura ilgums ir trīs gadi. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar skolām no Francijas, Itālijas, Lietuvas, Polijas, Portugāles, Rumānijas un Turcijas.

erasmus+2

Projekta pamatideja ir, ka visiem skolēniem, neatkarīgi no viņu spējām, interesēm un rakstura iezīmēm ir vieta skolā, tādēļ, veidojot mācību programmu un organizēt mācību procesu, ir svarīgi ņemt vērā bērnu individuālās vajadzības. Projekta laikā iesaistīto skolu skolotāji kopīgi darbojas, lai savās skolās izveidotu vidi visu skolēnu iekļaušanai mācību procesā un sabiedriskajā dzīvē, un lai uzlabotu skolotāju prasmes darboties ar skolēniem ar dažādām vajadzībām.

Projekta gaitā iesaistīto skolu skolotāji kopā ar skolēniem un viņu vecākiem vērtē, kā skolā tiek īstenotas visaptverošas skolas idejas, un kādi uzlabojumi šajā jomā ir iespējami un nepieciešami. Šī pašanalīze tiek izmantota, lai izstrādātu pasākumu plānu visus aptverošas izglītības principu ieviešanai, kā arī lai veiktu nepieciešamos uzlabojumus mācību procesā. Tāpat tikek izstrādāti individuālie didaktiskie plāni skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

Svarīga projekta sastāvdaļa ir arī sadarbība starp iesaistīto skolu mācībspēkiem, pieredzes un informācijas apmaiņa un labākās prakses pārņemšana. Projekta laikā skolotāji apmeklē projektā iesaistītās skolas, un šo darba grupu tikšanās laikā tiek pārrunāts:

 

  • kā uzlabot mācību metodes, lai bērni ar mācīšanās traucējumiem ir sekmīgāki skolā;
  • kā pielietot dažādas metodes un kā praktiski darboties klasēs, kurās ir bērni ar dažādām spējām;
  • kādi aspekti it jāņem vērā, izmantojot individuālās mācīšanas pieejas vidusskolās;
  • kā veidot multikulturālu pieeju skolā;
  • kā strādāt ar skolēniem, kuriem ir nopietnas pašvērtējuma problēmas un garastāvokļa svārstības skolā;
  • kā praktiski strādāt ar bērniem, kuriem ir fonemātiskās sistēmas traucējumi.

 

Informācija par braucienu uz Itāliju

Informācija par braucienu uz Poliju

Informācija par braucienu uz Franciju

 

Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Europe for inclusion” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta mājas lapa www.europeforinclusion.com

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

 

europe

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība