Kopiena

Interešu izglītības pulciņi

Tiešās pirkšanas pulciņš

Skola un interese par savu bērnu izglītošanu ir iemesls, kāpēc daudzas ģimenes ir satikušās Ikšķiles Brīvajā skolā, bet laika gaitā tā ir kļuvusi par kopienu brīviem, dabu mīlošiem un latviskiem ļaudīm, kuriem ir līdzīgas intereses. Skolā tiek rīkotas vakarēšanas, dažādas nodarbības un kultūras pasākumi.