FEEL – focus on experiential and experimental learning

Projektu “FEEL – Focus on Experiential and Experimental Learning” īsteno Ikšķiles Brīvā skola, GAIA skola Igaunijā un Eestinallio Pamatskola Somijā ar Nordplus Junior programmas atbalstu.

 

Nordplusjr

Āra izglītības jēdziens Skandināvijas valstīs ir zināms kopš 1950-tajiem gadiem un tiek uzskatīts, ka āra izglītībai ir pozitīva ietekme uz bērnu sociālajām un fiziskajām prasmēm, motivāciju  un pašpārliecinātību. Tomēr ne vienmēr skolās to izmanto, jo tas ir sarežģītāk un prasa resursus. Skolas, kas ir iesaistītas projek’ta, vēlas to mainīt un vēlas aizvien vairāk mācību procesa pārnest dabā.

Projekta mērķis ir veidot sadarbību un dalīties pieredzē starp skolām par to, kā izmantot pieredzes un eksperimentu metodes, lai līdzsvarotu mācīšanos klasē un dabā. Projektā iegūtās zināšanas un pieredze palīdzēs iesaistītajām skolām veidot līdzsvarotāku programmu, tādejādi veicinot kvalitāti, radošumu un jauninājumus izglītībā.

Projektā tiks apvienoti mācību braucieni un iegūto zināšanu pielietošana praksē. Plānoti trīs mācību braucieni (2017.gada rudenī Igaunijā, 2018.gada ziemā Somijā un 2018.gada pavasarī Latvijā), katrā piedalīsies 3-5 skolotāji no katras skolas.

IMG_1780    IMG_2020