Mācību stundas paraugi

Dabaszinību mācību stunda – stundas konspekts (septembris, 2016)

Sagatavoja:  Katrīna Dimsone

Nodarbība piemērota 1.saimei (1.-2. klašu grupa) 2×40 min
Tēma Dzīvā daba rudenī: Auglis un sēklu veidi
Mērķis Iepazīt dažādus rudens augļus un dārzeņus, to sēklu veidus. Skolēni zinās jēdzienus: auglis, sēkla.

Skolēni varēs izmantot iegūtās zināšanas izvēloties veselīgu un vitamīniem bagātu uzturu savā ikdienā.

Skolēniem būs izpratne, kā no sēklas un tās pienācīgas aprūpes veidojas auglis līdz tas ir lietojams uzturā.

Uzdevumi 1) Izpētīt sēklu veidus, noteikt, kādam auglim tās pieder, cik sēklu ir katram auglim.

2) Apskatīt, raksturot augļus vizuāli. Pārgriezt tos un pētīt to sēklas. Augļu degustācija, to garšas raksturojums.

3) Pupiņas sēkla un augšanas cikls, ražas novākšana.

4) Katra augļa lietderīgums (lietošana uzturā, ēdamās augļa daļas, iespējamie pagatavošanas veidi).

Mācību materiāli Dažāda veida sēklas, augļi, kartiņas ar augļu nosaukumiem un vizuālu attēlu. Nelieli apraksti par katru augli.
Mācību metodes, darba formas Darbs grupā, kurā tiek pētīti augļi un to sēklas, un individuāls darbs, raksturojot vienu sēklu. Pupiņas dzīves cikls.

 

Mācību stundas gaita:

Skolotājs ir sagatavojis apskatei vairāku augļu sēklas un lūdz skolēniem nosaukt tās, kuras viņi atpazīst, raksturot tās. Katrai atminētajai sēklai tiek pievienots ilustratīvs materiāls, kā arī reāls auglis. Kopīgi tiek spriests par tām sēklām, kuras ar pirmo reizi neizdevās atpazīt. Tās tiek raksturotas, skolotājs palīdz skolēniem ar uzvedinošiem jautājumiem. Ir informatīvas kartiņas, kuras nolasa vai katrs pats var izlasīt, kur īsi pastāstīts par augli.

katrina1

Kad visām sēklām klāt pielikti atbilstoši augļi, bērni tos griež uz pusēm, skaita un pēta sēklas, salīdzina savā starpā. Notiek arī augļu degustēšana un garšas raksturošana.

Diskusiju veidā spriež, kur katrs auglis aug, kāda vide tam nepieciešama,kad jāstāda un kad jāievāc raža. Tiek noskaidroti labvēlīgi apstākļi, lai no sēklas spētu izaugt auglis.

Pārspriesta arī augļu lietderība, pagatavošanas veidi, bērni labprāt dalās arī ar sev zināmām receptēm. Derīgi arī pārrunāt, kā šie augļi labvēlīgi ietekmē organismu un mūsu veselību.

Individuālais darbs – katrs skolēns izvēlas sev vienu sēklu un savā Izziņas un pētniecībās mapē to ielīmē. Uzzīmē atbilstošu ilustrāciju izvēlētajam auglim un uzraksta būtiskākās lietas. Katrs noslēgumā iepazīstina ar savu veikumu un pārējiem stāsta, kāpēc izvēlējies tieši šo augli.

 

No vizuāliem attēliem secīgi jāsaliek pupiņas augšana – kā tā tiek iesēta līdz ražas novākšanai.

 

Stundas nobeigumā īss kopsavilkums, kurā bērni atbild uz kontroljautājumiem, kuri pārrunāti stundas laikā. Šis ir arī atskaites punkts, kurā skolotājs var novērtēt, kā bērni apguvuši tēmu.

Lai diskusijas sanāktu plašākas, svarīgi izvēlēties dažādus augļus, ar pēc iespējas atšķirīgākām sēklām (lielumā, daudzumā u.c.). Bērniem ārkārtīgi patīk darboties pašiem – griezt, meklēt atbilstošas sēklas un salīdzināt, kā arī degustēt.

 

>>>III<<<

Matemātika

Sagatavoja Ilze Sēkliņa

Nodarbība piemērota 2.saime 3., 4.klase,  2×40 min
Tēma Pamatdaļas.
Mērķis 3.kl.: Gūt sākotnējo priekšstatu par pamatdaļu jēdzienu.

4.kl. Atkārtot un nostiprināt zināšanas par pamatdaļām.

Uzdevumi
 • Iepazīt pamatdaļas pierakstu (skaitītājs, saucējs)
 • Attēlot norādītās pamatdaļas zīmējumā un darbojoties ar priekšmetiem.
 • Pierakstīt un nosaukt pamatdaļas.
Mācību materiāli Pamatdaļu izdales materiāls- pamatdaļa, ar tai atbilstošu attēlu. Krāsainais papīrs, līme.

Materiāls gaisa pūķa izveidei- kvadrāts (8×8 rūtiņas), aukla astei, papīrs.

 

Mācību metodes, darba formas Darbs pārī, individuālais darbs. Praktiska darbošanās.

Stundas gaita:

Ievaddaļa.

 • Skolēni sadalās pāros. 3.klases skolēni izlozē attēlus ar daļu attēlojumu, 4.klases skolēni izlozē pamatdaļu. Jāatrod pāris.
 • Kad skolēni sadalījušies pāros, kopīgi noskaidro stundas tēmu- pamatdaļas.

Jauno zināšanu apguves daļa.

 • 4. klases skolēni stāsta, kas ir pamatdaļa, saucējs, skaitītājs. Vizuāli parādot ar zīmējumu- tortes dalīšanu, kā rodas pamatdaļa, ko nosauc saucējs un ko saskaita skaitītājs.
 • Skolēni kladē pieraksta iegūtās pamatdaļas.

 

 

 • Praktiskais darbs-Daļas zieds:
 • Katrs jau iepriekš izveidotais pāris veido daļas ziedu. Zieda centrā ielīmējot pamatdaļu. Ziedam 5 ziedlapiņas.
 • Uz 1. ziedlapiņas uzlīmē izlozēto daļas attēlojumu.
 • Uz 2.ziedlapiņas- ģeometriskā figūra ar dotās daļas attēlojumu.
 • Uz 3.ziedlapiņas- priekšmetu grupa.
 • Uz 4.ziedlapiņas- nogriežņa daļa.
 • Uz 5.ziedlapiņas- ēdama lietaar dotās daļas attēlojumu
 • Kad darbs paveikts, daļu ziedus izvieto pie klases sienas. Skolēni apskata veikumu, izvērtē.
 • Dinamiskā pauze- (spēle ar kustībām)

 

Zināšanu nostiprināšanas daļa.

 • Individuālias darbs- gaisa pūķis.
 • Katrs skolēns saņem kvadrātu (8×8 rūtiņas).
 • Izvēlas 5 krāsu zīmuļus un izkrāso šajās krāsās savu kvadrātu.
 • Kopīgi darbojoties un spriežot noskaidro, ka kvadrāts ir sadalīts 56 vienādās daļās. Tātad tas būs saucējs. Katras krāsas iekrāsoto rūtiņu skaits būs skaitītājs.
 • No šī kvadrāt veidojam mini gaisa pūķi.
 • Uz pūķa astes 5 krāsu pušķiem uzraksta, kāda daļa pūķa ir iekrāsota šajā krāsā.
 • Individuāli pieejot pie katra bērna darba procesā skolotāja aicina nolasīt uzrakstītās daļas.
 • Pēc paveiktā darba gaisa pūķus piestiprina pie sienas.

 

Stundas noslēguma daļa.

 • Skolēni spriežot un diskutējot atkārto daļas pieraksta formu, kā pareizi nolasīt uzrakstīto daļu, kur mēs dzīvē sastopamies ar daļām.