Latviskums

Latviskums mums dod spēku un iedvesmu, tas palīdz labāk orientēties pasaulē, labāk saprast sevi un citus. Mums ir svarīgi, ka bērni zina un saprot, ko mēs svinam latviešu gadskārtas svētkos. Kopā ar viņiem mēs atklājam mūsu ģimenēs pazaudētās paražas un radām jaunas, mūsdienām piemērotas un latviskumā sakņotas tradīcijas.

Gadskārtas svētki

Skola dzīvo saskaņā ar Saules kalendāru, un mēs svinam svinamās gadskārtas: Meteņus, Lieldienas, Ūsiņus, Jāņus, Jumjus, Apjumības, Mārtiņus un Ziemassvētkus. Gan svinībās, gan īpašajā gatavošanās procesā aicinām piedalīties arī vecākus. Bērni svētku tradīcijas mācās no vecākiem un skolotājiem, tāpēc svarīgi, ka pieaugušie tajās piedalās un ar cieņu un interesi iesaistās.

Pirmā skolas diena

Pirmā skolas diena tradicionāli notiek 1. septembrī. Bērni ir priecīgi atgriezties skolā, vecāki ir priecīgi satikt citas ģimenes un skolotājus, pārrunāt, kā katram ir klājies vasarā. Pirmajā skolas dienā ievibrējam pagalmu ar kopīgām dejām, pieskandinām ar dziesmām un nododam savu vasaras spēku un prieku skolai, lai visiem kopā ir skaists mācību gads.

MIĶEĻI – Rudens ražas svētki, tirdziņš

Miķeļos skolā notiek tirdziņš, kur skolēni pārdod savas izaudzētās, pagatavotās rudens veltes. Aicinām vecākus rosināt bērnus tirgot gardumus atbilstoši bērnu vecumam, lai tirdziņš palīdz mācīties par darbu, darba padarīšanu līdz galam un prieku par to, ka radītais patīk un ir noderīgs citiem!

Vecāku tirdziņš

Dažas nedēļas pirms Ziemassvētkiem aicinām vecākus, kas arī rada skaistas, labas un noderīgas lietas, pārdot tās skolas Ziemassvētku tirdziņā. Pārējiem vecākiem tā ir laba iespēja iegādāties īpašas Ziemassvētku dāvanas radiem un draugiem.

Ziemassvētku koncerts

Gada nogalē bērni aicina vecākus uz Ziemassvētku koncertu, kurā dzied, dejo, spēlē teātri. Jo īpaši ir tie pasākumi, kuros arī vecāki skatītājiem rāda kādu jautru izrādi.

Mūzikas nometne

Februāra sākumā rīkojam mūzikas nometni, kur bērni un pieaugušie mācās spēlēt kādu mūzikas instrumentu un darbojas radošajās darbnīcās, lai apgūtu jaunas prasmes. Mūzikas nometnē gatavojamies Meteņu svinībām. ,dodamies Meteņu gājienā, kā arī visus aicinām uz koncertu, kur dalībnieki parāda, ko  iemācījušies nometnes nedēļā.

Pavasara un rudens talkas

Pavasarī un rudenī rīkojam talkas, lai sakoptu un labiekārtotu apkārtni. Piedalīšanās talkās ir obligāts pasākums visām ģimenēm. Talkās piedalās gan pieaugušie, gan bērni, un katrs paveic savām spējām un interesēm atbilstošu darbu.

Ģimenes diena

Maija vidū notiek Ģimenes diena, kur sportiskā atmosfērā baudām atnākušo pavasari un piedalāmies stafetēs, lai visa ģimene varētu būt kopā un izjust sevi kā lielisku komandu!

Mācību gada noslēgums

Jūnija vidū mācību gadu noslēdzam ar liecību izdalīšanu un kopīgu pasākumu Jāņu ielīgošanai.