Laimīgi bērni mācās labāk

Muzeju nakts - Atver durvis uz mūziku!

 

 

Pavasara mūzika (daba)

Kokles iepazīšana (grāmata "Kokles dziesma dvēselei" un Liene Brauķe)

Bungu rudimenti (Ernests Lībietis)

Mūzikas radīšana  (Agnese Kārkle)

Stāsti un latviešu raksti (plkst. 19.30-20.00; 20.15-20.45; 21.00-21.30 Inse Krūmiņa)

Mūzika un danči (Agnese Kārkle)

Kino (19.00 Mamma mia!; 21.00 Augusts Rašs: sirds mūzika)

******************************************************************

Informācija par Interaktīvo skaņas un mūzikas izziņas centru šeit