Komanda

Ikšķiles Brīvās skolas 2022./2023. gada skolotāju komanda

Līga Andersone – vēstures un sociālo zinību skolotāja, Ekoskolas koordinatore

Krista Bušmane – 1. saimes audzinātāja, sākumskolas un meža dienu skolotāja

Nora Heinrihsone – matemātikas skolotāja

Linda Lazdāne – angļu valodas skolotāja

Katrīna Liepa – mūzikas skolotāja

Evgeniia Nazarova – krievu valodas skolotāja

Gunta Nirmala – 2. saimes audzinātāja, sākumskolas, latviešu valodas un meža dienu skolotāja

Zane Raičenoka – Raišonoka – vizuālās mākslas un dizaina un tehnoloģiju, un teātra mākslas skolotāja

Ilze Sēkliņa – 3. saimes audzinātāja, sākumskolas un meža dienu skolotāja

Liene Strautiņa – dabaszinību, matemātikas un vācu valodas skolotāja

Benita Zaretoka – 4. saimes audzinātāja, sporta skolotāja

Intars Ziļickis – datorikas skolotājs

Interešu izglītības skolotāji

Krista Bušmane – šūšanas skolotāja

Jānis Atis Krūmiņš – koka darbu skolotājs

Linda Lazdāne – angļu valodas skolotāja

Madara Medne – glītrakstīšanas skolotāja

Evgeniia Nazarova – “Zemeslode bērna rokās” un krievu valodas skolotāja

Ilze Sēkliņa – klusuma stundu skolotāja

Liene Strautiņa – matemātikas pulciņa un vācu valodas skolotāja

Amanda Anna Sudmale – tautas deju skolotāja

Pirmsskolas skolotāji

Alīna Brazauska – Zeltīto kumeliņu audzinātāja, atbildīgā par metodisko darbu pirmsskolā

Līva Černova – Dzintara kumeliņu auklīte

Evija Giņko – Sudraba, Dimanta un Dzintara kumeliņu skolotāja

Aelita Kušnareva – dejošanas skolotāja

Linda Lazdāne – angļu valodas skolotāja

Alma Liepa – auklīte

Katrīna Liepa – mūzikas skolotāja

Irina Ostapenko – Dimanta kumeliņu audzinātāja

Evelīna Ozola – Sudraba kumeliņu auklīte

Agita Pērse – Sudraba un Dzintara kumeliņu auklīte

Amanda Anna Sudmale – Sudraba kumeliņu audzinātāja

Linda Vītiņa – pirmsskolas vadītāja

Benita Zaretoka – sporta skolotāja

Ikšķiles Brīvās skolas vadība:

Kristīne Liberta – valdes locekle, attīstības plānotāja

Zanda Liepaskalna – direktores vietniece

Linda Vītiņa – direktore

Zanda Zvīgule – valdes locekle, finanšu direktore

Ikšķiles Brīvās skolas darbinieki:

Inese Ansone – grāmatvede

Raimonds Auziņš – skolas psihologs

Lienīte Bažanova – palīgs dārzā un virtuvē

Māris Briško – skolas saimnieks

Irina Bumbere – apkopēja

Gundega Deģe – sabiedrisko attiecību speciāliste

Ināra Ivanova – dārzniece

Liene Kacere – uztura speciāliste

Mētra Krūmiņa – personāla speciāliste

Dāvis Ludzenieks – pavārs 

Renāte Piese – saimnieciskā darba vadītāja, asistente administrācijā

Marita Piirits – virtuves darbiniece