Komanda

Ikšķiles Brīvās skolas 2023./2024. gada skolotāju komanda:

Aija Kokoreviča – 1. saimes audzinātāja, sākumskolas un meža dienu skolotāja

Krista Bušmane – 2. saimes audzinātāja, sākumskolas un meža dienu skolotāja

Gunta Nirmala – 3. saimes audzinātāja, sākumskolas, latviešu valodas un meža dienu skolotāja

Ilze Sēkliņa – 4. saimes audzinātāja, sākumskolas un meža dienu skolotāja

Laura Ķēniņa – dabaszinību skolotāja

Nora Heinrihsone – matemātikas skolotāja

Rasa Roze – mūzikas skolotāja

Linda Lazdāne – angļu valodas skolotāja

Valentine Cam – vizuālās mākslas, franču valodas skolotāja

Benita Zaretoka – sporta skolotāja

Intars Ziļickis – datorikas skolotājs

Interešu izglītības skolotāji

Krista Bušmane – šūšanas skolotāja

Jānis Atis Krūmiņš – koka darbu skolotājs

Linda Lazdāne – angļu valodas skolotāja

Madara Medne – glītrakstīšanas un jogas skolotāja

Ilze Sēkliņa – klusuma stundu skolotāja

Rasa Roze – folkloras skolotāja

Pirmsskolas skolotāji

Rasa Celitāne – Dzintara kumeliņu skolotāja, atbildīgā par metodisko darbu pirmsskolā

Laura Harisova – Zeltīto kumeliņu audzinātāja

Amanda Anna Sudmale – Sudraba kumeliņu audzinātāja

Irina Ostapenko – Dimanta kumeliņu audzinātāja

Agnese Skarnele – Pirmsskolas skolotāja visās saimēs

Līva Černova – Zeltīto kumeliņu auklīte, asistente

Evelīna Ozola – Sudraba/Dzintara kumeliņu auklīte

Agita Pērse – Dimanta kumeliņu auklīte

Sanita Odiņa – Dimanta kumeliņu auklīte

Linda Lazdāne – angļu valodas skolotāja

Katrīna Liepa – mūzikas skolotāja

Benita Zaretoka – sporta skolotāja

Skolas atbalsta personāls:
Raimonds Auziņš – skolas psihologs

Kristīne Karnīte – speciālais pedagogs

Ikšķiles Brīvās skolas vadība:

Kristīne Liberta – valdes locekle, attīstības plānotāja

Zanda Zvīgule – valdes locekle, finanšu vadītāja

Eduards Krūmiņš – direktora v.i.

Zanda Liepaskalna – direktora vietniece

Ikšķiles Brīvās skolas darbinieki:

Inese Ansone – grāmatvede

Liene Kacere – uztura speciāliste

Dāvis Ludzenieks – pavārs

Māris Briško – skolas saimnieks

Irina Bumbere – apkopēja

Ināra Ivanova – dārzniece

Marita Piirits – virtuves darbiniece

Lienīte Bažanova – palīgs dārzā un virtuvē