Ekoloģiskās mācību virtuves labiekārtošana

Projekts: Ekoloģiskās mācību virtuves labiekārtošana (Nr.17-04-AL02-A019.2102-000010). Projekta attiecināmās izmaksas EUR7875.50, t.sk. 5512.85 publiskais finansējums.


Projekta mērķis: Projekta mērķis ir aprīkot mācību virtuvi ar iekārtām lauksaimniecības produktu pārstrādei un videi draudzīgu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, veidojot īso bioloģiskās pārtikas piegādes ķēdi Ikšķiles novadā, tādejādi stiprinot vietējo ekonomiku, radot jaunas vērtības un veicinot lauksaimniecības produktu, tai skaitā pašu saražoto produktu, pārstrādi.

Projekts realizēts ar Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” atbalstu.

Realizēts 2018.gadā.