Elkšņu skola

Kopš 2012. gada skolas mājvieta ir Elkšņu  skolas vēsturiskajā ēkā, kur skola ir atradusies arī no 1864. līdz 1966. gadam (izņemot Pirmā pasaules kara laiku, kad pagastskola atradās dažādās vietās; pēc kara veco Elkšņu krogu atkal pārbūvēja skolas vajadzībām) un kurā ir mācījušās vairākas ikšķiliešu paaudzes.

Elkšņu skola laika griežos