Biedrības “Ikšķiles Brīvā skola” darbības stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana

“Biedrības IBS darbības stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana” projekta mērķis ir stiprināt un veidot pilsoniskās sabiedrības izpratni, interesi un līdzdalību ar vidi saistītos jautājumos – iestāties par Latvijas dabas vērtībām un izglītot cilvēkus šajā jomā.

Projekta ietvaros notika vairākas pedagogu un skolas personāla apmācības. Apguvām publicitātes prasmes sociālajos medijos, lai kvalitatīvāk atspoguļotu savu darbības jomu un spētu veiksmīgāk iesaistīt plašāku sabiedrības daļu iestāties par Latvijas dabas vērtībām – pēc tam tapa mūsu kopienas komunikāciju vadlīnijas, kuras tiek regulāri papildinātas un informācija tajās tiek atjaunota, vadoties pēc pieredzes. Norisinājās arī vērtīgas nodarbības par laika plānošanu, strukturēšanu un jēgpilnu izmantošanu. Mācījāmies arī par emocionālo inteliģenci un sabiedrības līdzdalības veicināšanu, kas spilgti atspoguļojās arī mūsu pārgājienos – izdevās iesaistīt arvien plašāku auditoriju.

Projekta gaitā tika organizēti vairāki dabas pārgājieni, kuru laikā dalībnieki ieguva padziļinātu informāciju par Latvijas dabas vērtībām un ievērojami tika aktualizēta dabas aizsardzības nozīme mūsdienās.

Esam pateicīgi Sabiedrības integrācijas fondam un Kultūras ministrijai, jo tikai pateicoties šo institūciju atbalstam spējām īstenot un aktualizēt visu augstāk minēto.

Projekta pielikumi:

#NVOfonds2020 #BrīvāSkola #Latvijasdabasvērtības #SabiedrībasIntegrācijasFonds #KultūrasMinistrija