2015./2016. mācību gads Ikšķiles Brīvajā skolā

2015./2016. mācību gads Ikšķiles Brīvajā skolā ir bijis ļoti piepildīts un krāsains – skolā mācījās 66 bērni (25 bērni pirmsskolas un 41 skolēns skolas saimītēs) no 35 ģimenēm. Skolas saimi bagātināja vairāki talantīgi skolotāji.

Skola turpināja uzsākto – veidot mūsdienīgu, bērnam draudzīgu un sabiedrībai vajadzīgu skolu. Šogad tika stiprināta metodoloģiskā bāze un veikta vecāku un skolotāju izglītošana, veidota infrastruktūra, turpinājās ēkas iekārtošana – vasarā šajā mācību gadā tika izremontētas un mācībām piemērotas 5 jaunas telpas.

Janvārī skolēni, vecāki un pedagogi, izstrādājot skolas logo, definēja skolas vērtības: brīvība, daba, kopiena un latviskums un vēlamies izstāstīt šo mācību gadu ar šo vērtību palīdzību.

BRĪVĪBA

Lai arī brīvība katram var nozīmēt ko citu, tomēr ir skaidrs, ka tā prasa drosmi un uzticēšanos. Paldies 35 ģimenēm par drosmi un uzticēšanos, dibinot un veidojot Ikšķiles Brīvo skolu. Esam pateicīgi par brīvību izvēlēties citādāku skolu un izglītību saviem bērniem.

2015./2016.mācību gadā skola turpināja attīstīt tautas pedagoģijas pieeju. Īpaša uzmanība tika pievērsta izglītošanai – sabiedrības, vecāku un pedagogu izglītošanai. Skola piedalījās konferencēs, semināros un festivālos, kur stāstījām par skolu un tautas pedagoģiju, notika izglītojoši pasākumi vecākiem, skolotāji piedalījās semināros un kursos. Skolēni arī piedalījās dažādos pasākumos, kur pārstāvēja Ikšķiles Brīvo skolu – sporta sacensībās, ZZ čempionātā.

Šajā mācību gadā Tautskola rīkoja pedagogu personības attīstības programmu, kurā piedalījās skolas pedagogi un citi interesenti. Notika 3 nodarbību cikli, kur lektori vadīja nodarbības par holistiku, simbolisko domāšanu un sevis apzināšanos. Tika rīkotas arī vairākas nodarbības vecākiem par bērnu attīstību un izglītošanu.

 

Skola ir iesaistījusies starptautiskā Erasmus+ programmas projektā par sociālo iekļaušanu un vairāki skolotāji ir devušies pieredzes apmaiņā uz citām valstīm un atveduši vērtīgas idejas, ko ieviest mūsu skolā. Starptautisko dimensiju ikdienā stiprinām ar Eiropas Brīvprātīgo palīdzību, šogad skolā kā skolotāju asistenti strādāja Johanna no Austrijas un Leon no Vācijas. Viņi ikdienā darbojās ar bērniem, vadīja nodarbības un organizēja pasākumus (Zaļo dienu, Eiropas dienu). Savukārt Mazo kumeliņu skolotāja Karolīna šogad ar mazajiem bērniem runāja spāniski un vairums no viņiem arī ir sākuši runāt spāņu valodā.

2.pusgada sākumā ieviesām regulāras klusuma pauzes visām saimēm, tās vadīja Inese un Ivo Strantes no Klusuma skolas, viņi arī apmācīja mūsu skolas skolotājus, lai viņi varētu izmantot šīs metodes ikdienas darbā.

Mācību gada laikā notika vairākas nometnes – mūzikas nometne februārī, angļu valodas nometne un franču dienas jūnijā.

 

Gada sākumā tika izveidota Ikšķiles Brīvās skolas padome, kurā darbojas skolēni, vecāki, pedagogi un skolas pārstāvji. Padomē darbojas vairākas darba grupas, kas sniedz priekšlikumus skolas un izglītības kvalitātes uzlabošanai.

DABA

Skolēni arī šajā mācību gadā daudz bija ārā – gan āra pauzēs pirms pusdienām, gan stundu laikā, kā arī velobraucienos, ekskursijās un pārgājienos. Šogad cītīgi esam kopuši un kārtojuši skolas pagalmu, lai tas ir drošāks un interesantāks, mazo kumeliņu vecāki pavasara talkā izveidoja mazo bērnu laukumiņu, citi vecāki ierīkoja alpīnisma kāpšanas sienu.

 

Skola ir ieguvusi bioloģiska sabiedriskā ēdinātāja statusu un pavāre Liene gatavoja garšīgus un veselīgus ēdienus no bioloģisko zemnieku audzētā. Šogad daudz laika un darba ir ieguldīts dārzā, lai rudenī mēs varētu novākt un ēst pašu audzētu ražu. Rudenī skolas saimnieks atjaunoja vienu pagrabu, ziemā to pārbaudījām un secinājām, ka pagrabs ir ļoti labs. Ekoloģiskā virtuve ir piedāvājusi arī dažādus pasākumus veselīgas ēšanas popularizēšanai – restorāna vakarus un nodarbības.

 

Skola darbojas ekoskolu kustībā un šogad tēma bija apkārtējā vide. Skolēniem jautāja, kādas izmaiņas ir nepieciešamas viņu apkārtnē un kā pirmo vajadzību, skolēni minēja žogu. Pavasarī skola piedalījās konkursā, kur ieguva finansējumu žoga izveidei.

KOPIENA

Ikšķiles Brīvā skola daudzām ģimenēm ir ne vien skola, bet vieta, kur visai ģimenei kopā vai atsevišķi mācīties, pilnveidoties un būt kopā ar citiem.

Skola piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Nodarbības bērniem: mazuļu skola, dambrete, šahs, keramika, tēlniecība, joga, ģitārspēle, robotika, peldēšana, dārzkopība, māksla. Nodarbības pieaugušajiem: Latviešu gadskārtas svētki, keramika, joga pieaugušajiem, koklēšana, franču sarunvaloda, spāņu sarunvaloda, dārzkopība un sēklu bibliotēka.

 

Skola ir mājvieta tiešās pirkšanas pulciņam, kurā darbojas 35 ģimenes (gan skolas ģimenes, gan ģimenes no apkārtnes). Tiešā pirkšana ir pašorganizēta kustība, ko veido ģimenes un organizē produktu iegādi no bioloģiskajiem zemniekiem.

Decembrī tika atklāts Interaktīvais skaņas un mūzikas izziņas centrs, kur notiek nodarbības, lai cilvēki atklātu un iepazītu mūzikas pasauli – sadzirdētu, sataustītu, sajustu un piedzīvotu mūziku. Centrā notika mūzikas nometne, sadziedāšanās ar Vītolu ģimeni, regulāri notiek mazuļu skola. Interaktīvais skaņas un mūzikas izziņas centrs durvis vēra arī Muzeju naktī, kad to apmeklēja daudzi apkārtnes iedzīvotāji.

     

Gada nogalē Ikšķiles Brīvā skola izveidoja un izdeva grāmatu „Kokles dziesma dvēselei”, kas ir iedvesmojošs mācību materiāls tiem, kas mācās spēlēt kokli.

Skolas un kopienas veidošana prasa daudz darba un enerģijas. Vecāki ir veltījuši ļoti daudz brīvprātīgā darba, lai veidotu skolas fizisko telpu (remontējot, labojot, veidojot, iekārtojot) un saturisko telpu (vadot nodarbības bērniem un pieaugušajiem, palīdzot organizēt, rotāt, rakstot projektus, palīdzot ar padomu). No janvāra esam sākuši veikt brīvprātīgā darba laika uzskaiti, lai apzinātu, cik darba stundas skolas vecāki ir ieguldījuši skolā. No 2016.gada janvāra līdz mācību gada beigām skolas ģimenes ir strādājušas 3010 brīvprātīgā darba stundas, t.i. vidēji 79 stundas katrai ģimenei (ieskaitot ģimenes, kuru bērni mācības skolā uzsāks nākamgad).

LATVISKUMS

Arī šogad turpinājām svinēt gadskārtas svētkus. Esam priecīgi, ka skolotāju pulku ir papildinājušas Inese Krūmiņa un Agnese Kārkle, kas labprāt dalās ar savu pieredzi un kopā ar Julgī Stalti palīdz mums veidot skaistus gadskārtas svētkus. Inese Krūmiņa arī izglīto skolas vecākus, pirmdienās vadot nodarbību pieaugušajiem „Latviešu gadskārtas svētki”.

 

Skolā ir izveidota fokloras kopa, kas ar panākumiem piedalījās folkloras kopu skatē „Pulkā eimu, pulkā teku!” un šogad arī rīkojām Piedaugavas reģiona skati Ikšķilē. Bērni arī mācās spēlēt blokflautu, vecāki dejo Saules dejas un apmeklē Balss atvēršanas nodarbības.

Vairākas ģimenes ir uzsākušas savu tautastērpu veidošanu – skolā šogad ir iekārtota aušanas studija, kur audīs brunčus, vairākas mammas apmeklē kreklu šūšanas nodarbības un mācās šūt etnogrāfiskos kreklus. Lai apgūtu amata prasmes, skolā tiek iekārtota koka darbu darbnīca.

 

Šo mācību gadu fotogrāfijās skatiet šeit.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *