Dzejas dienas dabā!

Dzejas dienas ir dzejas lasījumu tradīcija, kas Latvijā ik gadu notiek septembra pirmajā pusē. Arī mūsu skolā šajā nedēļā saimīšu telpās no plauktiem tika ņemtas ārā dzejoļu grāmatas un skanēja dzeja.

Skolas 3. saime un audzinātāja Ilze Sēkliņa Dzejas nedēļas laikā pievērsās mūsu novadnieka, dzejnieka Jāzepa Osmaņa daiļradei. Jāzeps Osmanis ir dzimis rentnieka ģimenē. Bērnībā piecus gadus mācījies Ogresgala pamatskolā (Ķēķa skolā – Ciemupē), kurai veltījis daudz dzejoļus, kas ievietoti atmiņu krājumā “Vienīgi jums”.1951. gadā beidzis mācības Lielvārdes vidusskolā.

Dzejas lasījumi notika Meža dienas laikā pie gleznainā Dubkalna karjera.

Rīts mežā sākās ar sportisku gājienu no Zilo kalnu slēpošanas starta laukuma līdz karjeram. 3. saimes bērni jau 3. gadu trešdienās mācās mežā, nodarbības sākās ar rīta apli un saimes sveces iededzināšanu. Uguns vieta tiek īpaši dekorēta ar mežā atrastām lietām – viršiem, čiekuriem, krāsainām rudens mētrām un lapām.

Vienkārši skaitīt dzejoļus, tas nav interesanti! Ilzei padomā ir kāds radošs uzdevums. Bērni sadalās grupās un katra grupa izlozē savu Jāzepa Osmaņa dzejoli. Tad seko pats interesantākais. Skolēni kļūst par televīzijas žurnālistiem un veido sižetu par dzejoļa saturu, piemēram, kā Jānītis apēd riekstu un nonāk slimnīcā. Skolēniem ir jāpiesaka sižēts, jānolasa dzejolis un jāizveido intervija ar galveno varoni. Skolēni strādāja ar J. Osmaņa dzejoļiem “Rieksts”, “Piedurknes”, “Pēc piena.” Jāatzīst, ka bērni ļoti laba tika galā ar šo uzdevumu, perfekti iejūtoties gan žurnālistu, gan sižeta varoņu lomās.

Dzejas dienas noslēgumā visi tika pie karstas zupas un pankūkām no skolas virtuves

.#BrīvāSkola#LaimīgiBērniMācāsLabāk#DzejasDienas