Galerijas metode- atraktīvs veids sociālo zinību apguvei

Kāju veselība? Kādēļ smēķēt ir kaitīgi? Kā mazgāt veļu? Kā sasiet kaklasaiti? Kādi mājas uzkopšanas darbi jāveic regulāri? Kā un kāpēc norūdīt organismu? Tās ir sociālo zinību mācību tēmas.

Pagājušā nedēļā Ikšķiles Brīvās skolas 5. saimes audzēkņiem sociālo zinību stundā bija interesanta  pieredze apgūt šīs mācību priekšmeta tēmas, izmantojot jaunu un atraktīvu mācību metodi – galerijas metodi.

Skolēni sadalījās 6 komandās atbilstoši tēmām. Noteiktu laiku katra komanda sagatavoja prezentāciju par attiecīgo tēmu. Pēc tam lielajā saimes telpā katra komanda izveidoja savu prezentācijas stūrīti (līdzīgi, kā tas notiek izstādēs) – novietoja plakātus, uzskates līdzekļus un sagatavoja runu. Pēc tam visi dalībnieki gāja pie katra stenda un uzklausīja visu tēmu izklāstu. Troksnis bija varens, bet tas bija interesanti. 

Galerijas metode ir lielisks veids, kā veicināt skolēnu savstarpējo mācīšanos, attīstīt komandas garu un komunikāciju. Paldies skolotājai Līgai Annai Andersonei!

#BrīvāSkola #LaimīgiBērniMācāsLabāk