Skolēnu rudens brīvlaiks pagarināts

Visā valstī skolēnu rudens brīvlaiks pagarināts līdz 29/10/2021. Esam lēmuši brīvlaika nedēļu izmantot lietderīgi – nodrošināt konsultācijas tiem, kas slimošanas vai citu iemeslu dēļ nav tikuši līdzi, ko iekavējuši, nesapratuši, neizdarījuši; kā arī piedāvāsim radošas aktivitātes gan patstāvīgam darbam, gan Zoom nodarbībām. Pēc skolas brīvlaika 1. – 3. klase mācīsies klātienē kā līdz šim, 4. – 6. klasēm  mācības notiks attālināti.

Pirmsskolas izglītības programmu apguve turpināsies klātienē dežūrsaimē tiem bērniem, kuru vecāki nevar strādāt attālināti un nodrošināt bērna uzraudzību mājās.

Mēs ceram atgriezties klātienē, tiklīdz tas kļūs drošāk – klātienes mācību process vienmēr ir bijusi un būs mūsu skolas pirmā izvēle. Tomēr esam pārliecināti, ka, cieši sadarbojoties bērniem, vecākiem un skolotājiem, arī attālināti varam gan pilnveidot prasmes, gan socializēties, gan turpināt iesākto mācību procesu.

Plašāka infirmācija ir nosūtīta vecākiem uz e- pastu.

Lai saulains brīvlaiks un ģimeniska kopā būšana! 

#BrīvāSkola