Pulkā eimu, pulkā teku skate

11.martā Ikšķiles Tautas namā notika folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku!” pasākums – Piedaugavas novada bērnu un  jauniešu folkloras svētki “Ar, Dieviņu, zirgu miju” . Pasākumā piedalījās 7 folkloras kopas  un folkloras pulciņi  no Allažiem, Zaķumuižas, Rīgas, Upeslejas, Katlakalna,  Kokneses un Ikšķiles. Pasākumu vadīja Ikšķiles folkloras skolotāja Agnese Kārkle.

7a

Projekta “Pulkā eimu, pulkā teku” ietvaros visa gada garumā notiek dažādas aktivitātes. Pavasarī, novada folkloras kopas pulcējas uz ikgadējo pasākumu- novada folkloras  svētkiem un pirmo reizi tie notika Ikškilē!

Festivalu “Pulkā eimu, pulkā teku!” rīko Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar folkloras kopu  novadu koordinatoriem un ar vietējās pašvaldības atbalstu. Šogad folkloras festivāla “Pulkā  eimu, pulkā teku” festivāla tēma ir zirgi, un mēs varam lepoties, jo Ikšķilē mums pašiem ir  sava tautaskolas “99 Baltie zirgi” struktūrvienība Ikšķiles Brīvā skola, kura ar Ikšķiles pašvaldības atbalstu ir uzņēmusies  uzņemt Piedaugavas novada folkloras kopu svētkus Ikšķilē. Interesanti, ka Tautskolas dibinātājs Ojārs Rode ir viens no Pulkā eimu kustības aizsācējiem, tādēļ vēl jo vairāk prieks, ka saiets notika Ikšķilē!

7b

Svētkos uzrunu teica Iksķiles Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Dace Jansone.

7c

Piedaugavas novada bērnu un jauniešu folkloras svētki sākās ar koncertu ”Brauktin  brauca augšas ļaudis, zviegtin zviedza kumeliņi”. Te savu varēšanu izrādīja  katra folkloras kopa vai folkloras pulciņš. Koncertā redzejām un dzirdējām novada labākos  stāstniekus, dziedātājus, muzikantus  un dancotājus. Šajā koncertā tika izdziedāts vesels  dziesmu pūrs par tēmu zirgi, bagātinot  uzstāšanos ar stāstiem, atgadījumiem. Koncertā piedalījās “Tiptaiņi” no Allažiem, “Oglītes” no Zaķumuižas, “Avotiņš” no  Lielvārdes, “Tīne” no Kokneses, Ūpesleju bērnu kopa, Katlakalna bērnu folkloras kopa, Rīgas  “Mazie Skandinieki”,  Ikšķiles Brīvās skolas folkloras kopa.

7d

Pēc koncerta notika “Prasmju skola” jeb  radošās darbnīcas, kurā skates dalībnieki un Ikšķiles bērni apguva  prasmi pavadu pīšanā, laimes pakavu un monētu kalšanā, origami zirgu locīšanā.Koncerta noslēgumā visi svētku dalībnieki un viesi apgleznoja lielo koka  zirgu, kuru izgatavoja tēlnieks Tenis Preiss. Zirgs tagad ir apmeties Ikšķiles Brīvajā skolā. Pasākuma radošajā daļā visus vizināja zirga pajūgā, notika izjādes zirga un ponija mugurā.

Sarīkojumu noslēgumā dalībnieki pulcējās uz Lielo  sadancošanu un rotaļās iešanu.

Pēc veiksmīgas dalības novada sarīkojumā, folkloras kopām tika dota iespēja piedalīties  Nacionālajā sarīkojumā Saldus apkaimē 21. un 22. maijā. Arī Ikšķiles Brīvās skolas folkloras kopa ieguva 1.pakāpes diplomu un ceļazīmi uz Saldus sarīkojumu.

Tautskola “99 Baltie zirgi” izsaka pateicību Ikšķiles novada pašvaldībai par atbalstu folkloras skates rīkošanā.