Klusuma pauze

Autore: Johanna Wimmer

Šajā mācību gadā janvāris un februāris bija īpašs ar to, ka visas saimes reizi nedēļā piedzīvoja Klusuma pauzi. Klusuma pauzē skolēni mācījās būt klusi, koncentrēties, vērot sevi, savas sajūtas, savu ķermeni un sadzirdēt skaņas sev apkārt.

Nodarbības vadīja Inese un Ivo Strantes, kas paralēli savai karjerai dizaina, reklāmas un mārketinga jomā, macās meditāciju un pedagoģiju. Pieredzot pozitīvās izmaiņas, ko jebkura dzīvē var iesnest meditācija, viņi piedāvāja arī mūsu skolas bērnus iepazīstināt ar klusuma, apzinātības un nedalītas uzmanības pieredzi. Iekšējs miers un apzinātība bērniem ir ļoti svarīga veiksmīgai savu uzdevumu veikšanai, tāpat  uzmanība, iekšējs miers un klusums svarīgs, lai veiksmīgu un ar mīlestību varētu audzināt un mācīt bērnus.

Nodarbību ciklā pasniedzēji apmācība skolas pedagogus par meditāciju, apzinātību un dažādu metožu izmantošanu viņu ikdienas darbā un reizi nedēļā vadīja uzmanības nodarbību bērniem. Nodarbībās bērni veica dažādus uzdevumus, kas prasīja koncentrēšanos un uzmanību, piemēram, klausījās, kā birst smiltis, bēra krāsainu smilšu mandalu, vēroja, kā ūdenī sajaucas krāsas.

Noskatieties video no Klusuma pauzes nodarbībām šeit.

Šis raksts atspoguļos bērnu un pasniedzēju viedokli par Klusuma pauzi.

Nodarbību izskaņā jautājām skolas bērniem, kā viņiem patika Klusuma pauze, kā viņi jutās pēc nodarbībām un vai viņiem bija kādas grūtības ar atsevišķiem uzdevumiem.

Katrā nodarbībā bija kāds konkrēts uzdevums, ko darīt, bieži tas bija saistīts ar krāsām, bērni radīja ko skaistu un vēroja, kā tas notiek. Bērniem īpaši patika uzdevumi ar krāsām, ūdeni un smiltīm. Būtiskākais šajos uzdevumos bija tas, ka viņi kopīgi veidoja mākslas darbu un katram bija pacietīgi jāgaida sava kārta. Galu galā tapa jauks rezultāts- krāsaina papīra sirds, liela bļoda ar ūdeni dažādās krāsās un  daudz citu lietu. Katrs bērns veidoja savuKlusuma Pauzes” grāmatu, kurā viņi veica piezīmes, pierakstīja savas darbības.

Otra Klusuma pauzes daļa bija īsa meditācija. Tās laikā bērni sēdēja klusumā. Viņiem tas patika, bet dažreiz bija grūtības koncentrēties, apkārtējo trokšņu dēļ. Turklāt viņi atzina, ka pēc nodarbības viņi jutušies mierīgāki un vairāk atslābinājušies. Mans pēdējais jautājums bērniem bija, vai viņi vēlētos turpināt piedalīties Klusuma pauzēs, uz ko saņēmu pārliecinošu atbildi- Jā!

8c

Turpinājumā uz jautājumiem atbild Klusuma pauzes vadītāji Inese un Ivo.

Kāpēc ir svarīgi bērniem mācīt apzinātību un meditāciju?

Inese un Ivo:     Meditācija palīdz bērniem uzlabot paškontroli, koncentrēšanās spējas un uzmanības noturēšanu. Viņi var vieglāk izrādīt savas jūtas un emocijas, piedzīvot jaunas ķermeņa sajūtas. Meditācija var ienest daudz priekšrocību bērnu ikdienas dzīvē. Mēs vēlamies iemācīt bērniem ļoti svarīgu instrumentu, kuru viņi varēs izmantot visu savu turpmāko dzīvi.

Kādiem principiem jūs sekojat, mācot apzinātību?

Inese un Ivo:     Mēs dodam bērniem īpašus tiem paredzētus radošus uzdevumus, kas ļauj viņiem piedzīvot apzinātību, nedalītas uzmanības mirkļus.

Vai ir bijušas grūtības motivēt bērnus pievērst uzmanību?

Inese un Ivo:     Parasti tas nepavisam nav grūti- viņiem ir jāpiedāvā tas, kas viņu interesē. No otras puses, mūsu izglītības sistēma vēl joprojām nav atklājusi, kā to sasniegt. Apzinātība un meditācija nav instruments, kā „piespiest” bērnus pievērst uzmanību, pat ja viņus tēma nav ieinteresējusi. Meditācija pilnvaro bērnus virzīt savu uzmanību tur, kur viņi paši izvēlas.

Kā jūs ieteiktu skolas skolotājiem un mums pašiem turpināt Klusuma pauzi?

Inese un Ivo:     Katram skolotājam jāatrod sava pieeja un stils.Pats galvenais ir panākt lielāku izpratni par to, ko mēs darām ikkatru brīdi mūsu dzīvē. Ne tikai domāt, bet arī sajust, redzēt, dzirdēt- piedzīvot! Būtiska prakse, kā to panākt, ir apstāties uz brīdi, klusēt, pievērst uzmanību savām izjūtām, domām, ķermenim, mums pašiem.