Lielā diena sagaidīta

2 0. martā pirms saullēkta Ikšķiles Brīvās skolas ļaudis seno lībiešu apmetnes vietā – Kābeļu kalnā sagaidīja Lielo dienu. Mūsu skolas ļaudis saulgriežus atzīmē pēc senā saules kalendāra. Senatnē gandrīz visām tautām gads sākās pavasarī, pavasara saulgriežos. Pavasara saulgriežus sauc arī par vienādībām, kad tumsa un gaisma ir līdzsvarā.

Svētki sākās ar mutes mazgāšanu ūdenī, tam sekoja dziesmas un rotaļas. No kociņiem tika darinātas Lielās dienas šautras, ar tām ļaudis devās uz Daugavas malu un sauca putnus. Šī putnu saukšanas ieraža pamatojās uz ticējumu, ka tie nekur tālu neaizlaižas, bet guļ, paslēpušies tuvumā kaut kur Daugavas krastā, no kurienes tie ir jāizvilina, lai drīzāk atnāktu pavasaris. Metot šautras tiek aizdzīts projām ļaunais un tiek dota labajam, vajadzīgajam.

Tam sekoja šūpoļu kāršana, rotāšana, šūpošanās un olu ripināšana.

Lielās dienas sagaidīšana turpinās skolā. Notiek simboliska acu mazgāšana avota ūdenī – lai skolā esi možs un dzērvenes apēšana – lai ir veselība.Tam seko direktores Lindas apsveikums, dziesmas un rotaļas. Pirmsskolas saimītes dodas savās Lielās dienas aktivitātēs – ripināt, mētāt olas uz Slēpošanas kalnu, un šūpoties.

Skolas saimēm šogad īpaša svētku programma
– Tautasdziesmu mēmais šovs
– Olu ripināšana
– Ticējumi, mīklas
– Stafetes 
– Šūpošanās.

Katra saime vispirms izšūpina savu audzinātāju, tad visi saimes bērni tiek izšūpināti. Vispirms saimes puiši izšūpina meitenes, tad šūpojas puiši.
Kamēr šūpojas, skolotāja Ilze ir sagatavojusi apdziedāšanās tautasdziesmas.

Noslēdzot pasākuma oficiālo daļu- Putniņu deja. Lai laimīgi visiem un paldies par svētkiem.

#BrīvāSkola#LaimīgiBērniMācāsLabāk#LIELĀDIENA