Skolas vasaras nometne

Jūnijā skolā notika skolas audzēkņu un jauno pirmklasnieku nometne, kuras laikā berniem tika organizētas dažādas radošās, intelektuālās un sportiskās aktivitātes – mūzika, māksla, keramika, metālapstrāde, gleznošana dabā, koka darbi, balonu veidošana, mezglošana, ēdienu gatavošana, šūšana, mezglošama, joga, lāpu gatavošana, kroņu veidošana, teātris, dziedāšana, dejošana, dabas pētniecība, sporta spēles, orientēšanās.

Vasaras nometnes laikā tika paveiktas arī praktiskas lietas – vizuālās mākslas darbnīcas laikā bērni kopā ar skolotāju Zani apgleznoja neizskatīgo skolas konteineru. Tagad tas priecē acis ar krāsainiiem ziediem un kukaiņiem. Šūšanas darbnīcā kopā ar Zandu un Kristu tika pagatavotas izlaiduma somas, kroņu veidošanas darbnīcā meitenes varēja pagatavot izlaiduma vainagus. Bērni pagatavoja ari lāpas izlaiduma uguns rituālam un iestudēja ludziņu.

Paši lielākie un mazākie nometnes dalībnieki devās ceļojumā. Šis brauciens noteikti visiem paliks atmiņā – bērni apmeklēja vietu, kur tiek gatavots slavenais un garšīgais Skrīveru mājas saldējums.

Pagājušajā ceturtdienā notika nometnes noslēguma pasākums. Musu skolas ziepju burbuļu pavēlniece Ira iegrieza nometnes dalībniekiem kārtīgu balliti.

Paldies visiem par piedalīšanos un darbu – skolotājiem, pasniedzējiem, darbnīcu vadītājiem, skolas darbiniekiem, vecākiem un bērniem.

Foto mirkļi no nometnes. Lai jauka vasara.

#BrīvāSkola #IkšķilesBrīvāSkola #EkoSkolas