Dabas zinību stundas apraksts

Dabaszinību mācību stunda – stundas konspekts (septembris, 2016)

Sagatavoja Katrīna Dimsone

Nodarbība piemērota 1.saimei (1.-2. klašu grupa) 2×40 min
Tēma Dzīvā daba rudenī: Auglis un sēklu veidi
Mērķis Iepazīt dažādus rudens augļus un dārzeņus, to sēklu veidus. Skolēni zinās jēdzienus: auglis, sēkla.

Skolēni varēs izmantot iegūtās zināšanas izvēloties veselīgu un vitamīniem bagātu uzturu savā ikdienā.

Skolēniem būs izpratne, kā no sēklas un tās pienācīgas aprūpes veidojas auglis līdz tas ir lietojams uzturā.

Uzdevumi 1) Izpētīt sēklu veidus, noteikt, kādam auglim tās pieder, cik sēklu ir katram auglim.

2) Apskatīt, raksturot augļus vizuāli. Pārgriezt tos un pētīt to sēklas. Augļu degustācija, to garšas raksturojums.

3) Pupiņas sēkla un augšanas cikls, ražas novākšana.

4) Katra augļa lietderīgums (lietošana uzturā, ēdamās augļa daļas, iespējamie pagatavošanas veidi).

Mācību materiāli Dažāda veida sēklas, augļi, kartiņas ar augļu nosaukumiem un vizuālu attēlu. Nelieli apraksti par katru augli.
Mācību metodes, darba formas Darbs grupā, kurā tiek pētīti augļi un to sēklas, un individuāls darbs, raksturojot vienu sēklu. Pupiņas dzīves cikls.

 

Mācību stundas gaita:

Skolotājs ir sagatavojis apskatei vairāku augļu sēklas un lūdz skolēniem nosaukt tās, kuras viņi atpazīst, raksturot tās. Katrai atminētajai sēklai tiek pievienots ilustratīvs materiāls, kā arī reāls auglis. Kopīgi tiek spriests par tām sēklām, kuras ar pirmo reizi neizdevās atpazīt. Tās tiek raksturotas, skolotājs palīdz skolēniem ar uzvedinošiem jautājumiem. Ir informatīvas kartiņas, kuras nolasa vai katrs pats var izlasīt, kur īsi pastāstīts par augli.

Kad visām sēklām klāt pielikti atbilstoši augļi, bērni tos griež uz pusēm, skaita un pēta sēklas, salīdzina savā starpā. Notiek arī augļu degustēšana un garšas raksturošana.

Diskusiju veidā spriež, kur katrs auglis aug, kāda vide tam nepieciešama,kad jāstāda un kad jāievāc raža. Tiek noskaidroti labvēlīgi apstākļi, lai no sēklas spētu izaugt auglis.

Pārspriesta arī augļu lietderība, pagatavošanas veidi, bērni labprāt dalās arī ar sev zināmām receptēm. Derīgi arī pārrunāt, kā šie augļi labvēlīgi ietekmē organismu un mūsu veselību.

Individuālais darbs – katrs skolēns izvēlas sev vienu sēklu un savā Izziņas un pētniecībās mapē to ielīmē. Uzzīmē atbilstošu ilustrāciju izvēlētajam auglim un uzraksta būtiskākās lietas. Katrs noslēgumā iepazīstina ar savu veikumu un pārējiem stāsta, kāpēc izvēlējies tieši šo augli.

 

No vizuāliem attēliem secīgi jāsaliek pupiņas augšana – kā tā tiek iesēta līdz ražas novākšanai.

Stundas nobeigumā īss kopsavilkums, kurā bērni atbild uz kontroljautājumiem, kuri pārrunāti stundas laikā. Šis ir arī atskaites punkts, kurā skolotājs var novērtēt, kā bērni apguvuši tēmu.

Lai diskusijas sanāktu plašākas, svarīgi izvēlēties dažādus augļus, ar pēc iespējas atšķirīgākām sēklām (lielumā, daudzumā u.c.). Bērniem ārkārtīgi patīk darboties pašiem – griezt, meklēt atbilstošas sēklas un salīdzināt, kā arī degustēt.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *