Vides izglītība

Ikšķiles Brīvā skola ir apkopojusi dažādus materiālus gan pedagogiem un vecākiem, gan neformālās izglītības apmācītājiem vides izglītības nodarbībām. Šajā materiālā atradīsiet dažādus bērna attīstību veicinošus uzdevumus un spēles, kas ļaus uzlabot mācīšanās procesu, palīdzēs izkopt bērnu prasmes (izteikšanos, loģiku, radošo domāšanu, socializēšanos un attiecību veidošanu), kā arī veidos labāku izpratni par dabu un apkārtni. Šeit apkopoti gan Ikšķiles Brīvās skolas pedagogu izstrādātie materiāli skolēniem, gan vides izglītības kursu vadītāju materiāli pedagogiem.

Vides izglītības materiāli

Spiežot uz saites Jūsu datorā ielādēsies attiecīgi Word vai PDF fails.

Ir izstrādāti mācību materiāli par šādām tēmām:

 1. Nodarbība skolēniem: MĀCĪŠANĀS SADZĪVOT AR DABU (PDF)
 2. Nodarbība skolēniem: IZPRATNE PAR VESELĪGU DZĪVESVEIDU (PDF)
 3. Nodarbība skolēniem: – ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS (PDF)
 4. Nodarbība skolēniem: – MEŽA GRĀMATA: OZOLS (Word)
 5. Nodarbība skolēniem: – MEŽA GRĀMATA: BĒRZS (Word)
 6. Nodarbība skolēniem: Mežs” – MEŽA GRĀMATA: PRIEDE (Word)
 7. Spēle “Gudrs, vēl gudrāks mežā”: PLAKĀTI (PDF) un JAUTĀJUMI (PDF)
 8. Nodarbība skolēniem: Mežs” – PIELIKUMS NR 1 (Word).
 9. Plāns ekoskolas tēmai “Mežs” – Word fails / PDF fails.
 10. Plāns ekoskolas tēmai “Transports” – PDF fails.
 11. Pamatne ideju integrēšanai ekoskolās – Word fails / PDF fails.
 12. Pirmsskolas izglītības VADLĪNIJAS, 2018 (PDF)
 13. Vides izglītības darba realizēšana izglītības iestādē, izmantojot Ekoskolu tēmas un vides pārvaldības elementus: 1. DAĻA (PDF)
 14. Vides izglītības darba realizēšana izglītības iestādē, izmantojot Ekoskolu tēmas un vides pārvaldības elementus: 2. DAĻA – PDF fails / PowerPoint fails

Lai materiālus būtu vieglāk lietot, katram uzdevumam pievienots tā mērķis un apraksts, kā arī papildinformācija:

– kādam vecumam tas domāts;
– nepieciešamie materiāli, lai veiktu uzdevumu;
– aptuvenais laiks uzdevuma izpildei;
– variācijas, kā radoši papildināt šo uzdevumu.

Tā kā katrai mērķa grupai un situācijai būs nepieciešams pielāgot metodes, šis materiāls ir veidots kā metožu un ideju apkopojums, lai jūs smeltos iedvesmu un idejas aizraujošām vides izglītības nodarbībām.

Mēs aicinām izmantot materiālus radoši – ja manāt, ka uzdevums bērnam ir par vieglu vai par grūtu, droši mainiet to atbilstoši sava bērna interesēm un vajadzībām.

Materiāli ir apkopoti projektā “Nē plastmasas un drēbju kalniem”, projekts notika ar Eiropas Komisijas, Globālās izglītības tīkla Eiropā – GENE un valsts budžeta atbalstu.