Komanda

Ikšķiles Brīvās skolas 2021./2022. gada skolotāju komanda

Līga Andersone – vēstures un sociālo zinību skolotāja, Ekoskolas koordinatore

Ieva Krūmiņa – direktore, mācību darba vadītāja, 5. saimes audzinātāja, latviešu valodas, literatūras un datorikas skolotāja

Katrīna Liepa – mūzikas skolotāja

Marta Medne – audiologopēde

Evgeniia Nazarova – krievu valodas skolotāja

Gunta Nirmala – 2. saimes audzinātāja, sākumskolas un meža dienu skolotāja

Zane Raičenoka – Raišonoka – vizuālās mākslas un dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Ilze Sēkliņa – 3. saimes audzinātāja, sākumskolas un meža dienu skolotāja

Liene Strautiņa – 4. saimes audzinātāja, dabaszinību, matemātikas un vācu valodas skolotāja

Benita Zaretoka – sporta skolotāja

Krista Bušmane – 1.saimes audzinātāja

Interešu izglītības skolotāji

Jānis Atis Krūmiņš – meža zinību skolotājs

Katrīna Liepa – ansambļa skolotāja

Madara Medne – glītrakstīšanas skolotāja

Evgeniia Nazarova – krievu valodas skolotāja

Zane Raičenoka – Raišonoka – teātra mākslas skolotāja

Ilze Sēkliņa – klusuma stundu skolotāja

Anton Sindila – vācu valodas un Eiropas stundu skolotājs

Pirmsskolas skolotāji

Alīna Brazauska – Zeltīto kumeliņu audzinātāja, atbildīgā par metodisko darbu pirmsskolā

Vika Brokāne – Selga – Sudraboto kumeliņu auklīte

Vita Jauce – Dzintara kumeliņu audzinātāja

Inese Kanska – Gelo – pirmsskolas audzinātāja

Iryna Mosina – Zeltīto un Dzintara kumeliņu auklīte

Irina Ostapenko – Dimanta kumeliņu audzinātāja

Renāte Piese – Dimanta kumeliņu auklīte

Amanda Sudmale – pirmsskolas audzinātāja

Linda Vītiņa – pirmsskolas vadītāja, angļu valodas skolotāja

Ikšķiles Brīvās skolas vadība:

Ieva Krūmiņa – direktore, mācību darba vadītāja

Mētra Krūmiņa – personāla speciāliste

Kristīne Liberta – valdes locekle, attīstības plānotāja

Zanda Liepaskalna – direktores vietniece

Zanda Zvīgule – valdes locekle, finanšu direktore

Ikšķiles Brīvās skolas darbinieki:

Inese Ansone – grāmatvede

Lienīte Bažanova – palīgs dārzā

Māris Briško – skolas saimnieks

Irina Bumbere – apkopēja

Gundega Deģe – sabiedrisko attiecību speciāliste

Jeļena Logina – pavāre

Marita Piirits – virtuves darbiniece

Ingrīda Strazdiņa – projektu koordinatore

Laura Strazdiņa – veikala pārdevēja