Komanda

Ikšķiles Brīvās skolas 2022./2023. gada skolotāju komanda

Līga Andersone – vēstures un sociālo zinību skolotāja, un teātra mākslas skolotāja, Ekoskolas koordinatore

Aija Kokoreviča – 1. saimes audzinātāja, sākumskolas un meža dienu skolotāja

Krista Bušmane – 2. saimes audzinātāja, sākumskolas un meža dienu skolotāja

Nora Heinrihsone – matemātikas skolotāja

Linda Lazdāne – angļu valodas skolotāja

Katrīna Liepa – mūzikas skolotāja

Gunta Nirmala – 3. saimes audzinātāja, sākumskolas, latviešu valodas un meža dienu skolotāja

Valentine Cam – vizuālās mākslas skolotāja

Ilze Sēkliņa – 4. saimes audzinātāja, sākumskolas un meža dienu skolotāja

– dabaszinību, matemātikas un vācu valodas skolotāja

Benita Zaretoka – Sporta skolotāja

Intars Ziļickis – datorikas skolotājs

Interešu izglītības skolotāji

Krista Bušmane – šūšanas skolotāja

Jānis Atis Krūmiņš – koka darbu skolotājs

Linda Lazdāne – angļu valodas skolotāja

Madara Medne – glītrakstīšanas un jogas skolotāja

Ilze Sēkliņa – klusuma stundu skolotāja

Pirmsskolas skolotāji

Alīna Brazauska – Zeltīto kumeliņu audzinātāja, atbildīgā par metodisko darbu pirmsskolā

Amanda Anna Sudmale – Sudraba kumeliņu audzinātāja

Rasa Celitāne – Dzintara kumeliņu skolotāja

Irina Ostapenko – Dimanta kumeliņu audzinātāja

Laura Harisova – Pirmsskolas skolotāja visās saimēs

Līva Černova – Zeltīto kumeliņu auklīte, asistente

Evelīna Ozola – Sudraba kumeliņu auklīte

Agita Pērse –Dimanta kumeliņu auklīte

Līva Almane –Dimanta kumeliņu auklīte

Linda Lazdāne – angļu valodas skolotāja

Katrīna Liepa – mūzikas skolotāja

Benita Zaretoka – sporta skolotāja

Ikšķiles Brīvās skolas vadība:

Kristīne Liberta – valdes locekle, attīstības plānotāja

Zanda Liepaskalna – direktores vietniece

Eduards Krūmiņš – direktors

Zanda Zvīgule – valdes locekle, finanšu direktore

Ikšķiles Brīvās skolas darbinieki:

Inese Ansone – grāmatvede

Raimonds Auziņš – skolas psihologs

Lienīte Bažanova – palīgs dārzā un virtuvē

Māris Briško – skolas saimnieks

Irina Bumbere – apkopēja

Madara Medne – sabiedrisko attiecību speciāliste

Ināra Ivanova – dārzniece

Liene Kacere – uztura speciāliste

Dāvis Ludzenieks – pavārs 

Renāte Piese – saimnieciskā darba vadītāja, asistente administrācijā

Marita Piirits – virtuves darbiniece