Eiropas Solidaritātes korpuss

Eiropas Solidaritātes korpuss (agrāk Eiropas Brīvprātīgais darbs) ir iespēja jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem doties uz ārvalstīm un veikt sabiedrībai noderīgu darbu kādā organizācijā, iegūstot jaunas prasmes un pieredzi, savukārt organizācijām tā ir iespēja uzņemt ārzemju jauniešus. Eiropas Solidaritātes korpusa projekti ir abas puses bagātinošs process- ārzemju jaunieši iepazīst Latvijas kultūru, cilvēkus, tradīcijas, un Ikšķiles Brīvās skolas skolēni, vecāki un skolotāji iepazīst citu valstu kultūru, mācās valodu un sazināties ar cilvēkiem no citām valstīm.

Eiropas Solidaritātes korpusa jaunieši skolā strādā par skolotāju asistentiem: viņi palīdz pedagogiem stundās un ārpusklases nodarbībās, spēlējas ar skolēniem āra pauzēs, māca savu valstu spēles un rotaļas, aicina Ikšķiles apkārtnes iedzīvotājus uz savas valodas nodarbībām. Brīvprātīgie arī dalās ar savu pieredzi starptautiskajā brīvprātīgajā darbā skolās un organizācijās citur Latvijā. Ārzemju brīvprātīgie mums palīdz saprast, ka pasaule ir plaša, tajā ir dažādas zemes ar atšķirīgām kultūrām un tradīcijām, kopā mēs varam daudz mācīties un bagātināties!

Ja vēlaties uzaicināt skolas brīvprātīgos viesos pie sevis, lai uzzinātu par viņu kultūru un starptautisko brīvprātīgo darbu, rakstiet e-pastu uz šo adresi: evs@brivaskola.lv.

Ja vēlies uzzināt, kā mēs veicam starptautiskā brīvprātīgā darba izvērtēšanu, izlasi rakstu “Eiropas Solidaritātes korpusa izvērtēšana”.

Mūsu brīvprātīgie iepriekšējos gados

Paula Klinke (Vācija) un Tabea Rohner un David Hollenstein (Austrija) 2017./2018.mācību gadā

IMG_4419

Valentina Denti (Austrija) un Alvise Denti (Itālija) 2013./2014.mācību gadā

Aizvert

Roser Saperas Ribas un María Pastor Martínez (Spānija)  2014./2015.mācību gadā

roser

maria

Johanna Wimmer (Austrija) un Leon Brulke (Vācija) 2015./2016.mācību gadā

25790489161_db88c3cf3d_z

Elisabeth Pressel (Vācija) un Levin Spiegel (Austrija) 2016./2017.mācību gadā

29769275351_b93331e92e_o

Frühling Emil, Kling Laurenz, Schnetzer Franziska 2018./2019. mācību gadā.

González Peris Bosco, Jenni Patricia, Scheerer Nina Rebecca 2019./2020.mācību gadā.

Antons Sindala no Luksemburgas 2020./21. mācibu gads

Eiropas Brīvprātīgo darbu finansē Eiropas Komisija programmas Erasmus+ ietvaros. Informāciju par Eiropas Brīvprātīgo darbu atradīsiet Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā.

 Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

eiropassolidaritateskorpuss