Iestāšanās

“Ikšķiles Brīvā skola” ir veidota kā vecāku dibināta skola, arī šobrīd mēs, uzņemot pulkā jaunas ģimenes, vēlamies būt pārliecināti, ka šī nebūs vienkārši skola, bet ģimenes dzīves veids, vieta, kur satikt domubiedrus, mācīties ko jaunu, iedvesmoties.

Lai iepazītos, ir nepieciešams laiks gan mums, gan jums, tādēļ aicinām jau aptuveni gadu iepriekš aktīvi iesaistīties skolas dzīvē, atbalstot mūs skolas sakopšanas talkās un kopīgi svinot un priecājoties latviešu godos, un citos skolas organizētajos pasākumos.

Katru gadu līdz marta beigām pieņemam vecāku iesniegumu  un motivācijas vēstules no tām ģimenēm, kas vēlas uzsākt aktīvās skolas gaitas konkrētā gada rudenī. Šos dokumentus droši varat atsūtīt arī vairākus gadus iepriekš, bet tekošā gada marts ir pēdējais brīdis.

Martā/aprīlī skolas vadība izskata pieteikumus un sniedz atbildi ģimenei. To, vai turpmāk veidosim sadarbību, nosaka daudzi un dažādi faktori: motivācijas vēstulē aprakstītais, ģimenes dzīves vieta, iesaiste skolas pasākumos iepriekš, vai vēlamajā vecuma grupā vēl varam uzņemt kādu jaunu audzēkni utt.

Līdz augustam tiek gatavoti vecāku līgumi ar jaunajām ģimenēm, ko lūdzam parakstīt vecāku sapulcē, kas notiek dažas dienas pirms jaunā mācību gada sākuma.

Pēc līguma parakstīšanas vecākiem lūdzam samaksāt vienreizēju iestāšanās maksu 139 eiro apmērā, kas katrai ģimenei ir jāmaksā tikai vienu reizi, neatkarīgi no bērnu skaita, cik skolā mācās un mācīsies. Šobrīd ikmēneša mācību maksa Ikšķiles novadā deklarētajiem bērniem ir 139 eiro mēnesi, kam papildu jārēķina ēdināšanas izdevumi (skolēniem 1.-4. klasē 25 eiro, pirmsskolas audzēkņiem 40 eiro un pārējiem skolēniem 45 eiro mēnesī 5.-6. klase).

Un mūsu kopīgais ceļš var sākties!