Ekoloģiskās mācību virtuves labiekārtošana

Projekts: Ekoloģiskās mācību virtuves labiekārtošana (Nr.17-04-AL02-A019.2102-000010). Projekta attiecināmās izmaksas EUR7875.50, t.sk. 5512.85 publiskais finansējums.


Projekta mērķis: Projekta mērķis ir aprīkot mācību virtuvi ar iekārtām lauksaimniecības produktu pārstrādei un videi draudzīgu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, veidojot īso bioloģiskās pārtikas piegādes ķēdi Ikšķiles novadā, tādejādi stiprinot vietējo ekonomiku, radot jaunas vērtības un veicinot lauksaimniecības produktu, tai skaitā pašu saražoto produktu, pārstrādi. Realizēts 2018.gadā.

Projekts  īstenots Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietvaros. Līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.Paldies Ikšķiles pašvaldībai  par 10 % līdzfinansējumu, projekta realizācijā.