Skolu dārzi Latvijas simtgadei

 

Mums liekas, ka labi būtu.
Mums liekas, ka interesanti būtu.
Mums arī liekas, ka vajag sākt darīt, lai būtu.

Lai lielo vezumu izkustinātu no vietas, kopā nolēmām darīt un radīt – savām skolām skolu dārzus.

Biedrība “Ikšķiles Brīvā skola”, biedrība “Tautskola 99 Baltie zirgi”, biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” un “Latvijas Permakultūras biedrība” no 2018. gada 01.janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam īstenoja Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēto projektu “Skolu dārzi Latvijas simtgadei”.

2018.gada pavasarī izveidojām dizainu un  iekārtotojām publiski pieejamus, izglītojošus skolas dārzus četrās skolās- Ikšķiles Brīvajā skolā, Tautskolā 99 Baltie zirgi Drustos, Preiļu Brīvajā skolā un Bilskas pamatskolā. Vienlaicīgi  tika rīkotas talkas un izglītojošas lekcijas visiem interesentiem. Mēs kopīgi gājām cauri katram dārza radīšanas solim, zīmējām dārzu plānus, kopā ar bērniem, vecākiem, skolotājiem veidojām stādījumus, stāstījam par katras skolas pieredzēm, veiksmēm, paņēmieniem, par ekspertu viedokļiem un padomiem.

Projekta aktivitātes:

  • Trīs izglītojošas ekspertu lekcijas ikvienam interesentam
  • ​Apkārtnes skolu mudināšana iekārtot skolas dārzus
  • ​Kampaņa “Katrai skolai savu dārzu!”
  • ​Projekta e-žurnāls, kur apkopojām informāciju, fotogrāfijas, videoierakstus par dārzu izveidošanas procesu, talkām, ekspertu konsultācijām un lekcijām
  • ​Skolu audzēkņuu un viņu vecāku iesaistīšana projekta talkās, dārza vietu sagatavošanā, stādīšanā
  • Noslēguma pasākums

Projekta laikā radītos materiālus un padomus lasiet projekta mājas lapā www.skoludarzi.net.

Sandras Stabinges radio interviju par projektu klausies te

 

Projektu “Skolu dārzi Latvijas simtgadei” ar mērķi aizsākt skolu dārzu veidošanas kustību Latvijā finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds.