“Zoom”- droša vide mācībām

Marta beigās Ikšķiles Brīvajā skolā tika vērotas un vērtētas attālinātās mācību stundas. Neatkarīgi  eksperti Zoom vidē viesojās pie 1., 2., 3. un 4. saimju audzēkņiem dažādu mācību priekšmetu nodarbībās.

Eksperti rada atbildes uz daudziem jautājumiem. Kā tu vērtē mācību stundas saturu, metodes un skolotāja mijiedarbību ar skolēniem? Tika izmantota 3P metode, proti – pajautā, paslavē, piedāvā. Tā katrs skolotājs tika paslavēts, iztaujāts un saņēma priekšlikumus no vērtētājiem.

Pirmās saimes audzinātāja Ilze Sēkliņa saņēma daudzus atzinīgus novērtējumus par to, ka pirmklasnieki veiksmīgi tiek galā ar mācībām interneta vidē un ir gana patstāvīgi.

Ekspertu rakstītais par 1. saimes nodarbībām – Brīnišķīga mijiedarbība. Sākumā ļoti patika, ka skolotāja parunā ar bērniem par viņu lietām, kas nav saistītas ar stundu, vide veidojas droši, bērniem nav bail iesaistīties stundā, ir gatavi atbildēt uz jautājumiem. Ja rodas kādas disciplīnas problēmas, tad bērnam tiek uzdoti jautājumi kāpēc viņš tā dara, ko vēlas panākt. Var redzēt, ka klasē bērni ir patstāvīgi, ir ieinteresēti stundā  un skolotājas stāstītajā, tāpēc nepievērš uzmanību traucētājam, tādā veidā traucētājs nesaņem savu uzmanību un nomierinās.

Es kā ķīmijas skolotājs šo tēmu par materiāliem mācu arī 9. un 12. klasē. Interesanti redzēt, kā atšķiras tēmu dziļums. Katrā ziņā prieks redzēt mazos pētniekus, kas nekautrējas izpildīt uzdevumus kā nākas. Lielie līdzvērtīgus uzdevumus pilda ar lielākām grūtībām.

Jūs ( Ilze Sēkliņa ) lieliski tiekat galā ar maziem, hiperaktīviem skolēniem. Kā arī jūsu izplānotā stunda bija tiešām lieliska, atbilda visiem stundas struktūras kritērijiem. Kā arī jūs tiešām daudz visur iekļāvāt zināšanu pārnesi uz reālām dzīves situācijām.

Paldies, ka varēju vērot jūsu stundu. Fantastiski, ka starpbrīdī bērni tiek aicināti izkustēties un Jūs kustaties ar viņiem kopā parādot piemēru. Var redzēt abpusējas cieņpilnas attiecības starp jums!

Otrās saimes audzinātaja Liena Razumova aicināja ekspertus piedalīties savas saimes latviešu lalodas un sociālo zinību nodarbībās.

Te daži ekspertu komentāri par Lienas darbu. Ļoti patika, ka stundā skolēniem bija iespēja paust savu viedokli katram un tas notika brīvi un nepiespiesti, kā arī noderīgi, ka skolotāja atgādinot rūpējās par tādām sadzīviskām lietām, kā ūdens dzeršana, acu atpūtināšana, utt. Bija jauki, kad vajadzēja pastāstīt par enciklopēdijā vai žurnālā izlasīto. Laba metode, kā motivēt bērnus lasīt.

Skolotāja (Liena Razumova) mierīga, ieturēta un ar cieņpilnu attieksmi pret bērniem. Paldies, bija ļoti, ļoti jauki vērot bērnu un skolotājas mijiedarbību.

Ļoti jūtama cieņa un mīlestība pret skolēniem. Mācību saturam sagatavots ļoti labs materiāls, bagātīgs materiāls par tēmu.

Stundai bija ļoti jauks rituāls ar sasveicināšanos – emocionāla satuvināšanās.No stundas sākuma nopratu, ka skolēniem regulāri tiek atgādināts par dienas un nedēļas plānu, manuprāt, ļoti noderīgi šādā veidā atgādināt par dienas plānu un mācīt plānot savus darbus. Skolotāja pastāstīja bērniem par aktualitātēm -zemes stunda un Svētdienas būrīšu meistarklase Zoo dārza Facebook lapā. Lieliska uzvedības modelēšana – interesēties par aktuālo. Likās ļoti labi, ka skolotāja sistemātiski mudina bērnus lasīt 20 min. dienā, kā arī konkrētais uzdevums – paņemt interesējošo tēmu un atrast kaut ko interesantu, ko pastāstīt citiem – lieliska motivācija trenēties lasīšanai. Patika, ka skolotāja ieteica zīmēt, kamēr klausās stāstu. Skolotāja atgādina, ko jāpadara pauzītē – vajadzības un aktivitātes. Skolotāja pēc video noskatīšanās jautā bērniem ne tikai par saturu, bet arī par sajūtām, kādas juta pēc video noskatīšanās

3. saimei tika vērota arī Zoom matemātika un angļu valoda. Lūk daži novērtējumi par stundām. Skolotājas (Lienes Strautiņas) pozitīvā attieksme un enerģiskais balss tembrs dod spēku arī skolēniem. Bērnu miers ir apbrīnojams, iespējams to dara agrā rīta stunda, iespējams daba un meditācija. Ļoti enerģiska skolotāja un ar pozitīvu noskaņojumu, kas pārnesas no viņas uz skolēniem. Ļauj skolēniem kļūdīties un nenosoda par to, ļauj mācīties no kļūdām. Manuprāt, ļoti atbilstošs – tiek iesaistīts maksimāli daudz skolēnu, skolēniem tiek dots laiks, lai apdomātu atbildes. Stundas sākumā atkārtojums par iepriekš mācīto palīdz atsvaidzināt un sakārtot zināšanas tēmā, lai veiksmīgi turpinātu apgūt jauno!

Un par angļu valodas skolotāju Inesi Baroni– skolēni iesaistās un,šķiet, tāpēc, ka patīk mācību priekšmets. Pozitīvi, ka skolotāja 50% no stundas runā angliski un prasa angļu valodu arī no skolēniem. Var redzēt, ka ir droša vide! Skolēni ar skolotāju komunicē droši un atklāti!

Atzinīgi tika novērtēts arī 4. saimes mācību darbs. Lūk, ko eksperti raksta par 4. saimes audzinātāju Ievu Krūmiņu. Vērtēju pozitīvi, var manīt, ka grupu darbā ir labas iestrādes, ka jaunieši zina kas un kā jādara un to arī cenšas darīt, jauki, ka visu laiku tiek reflektēts par izdarīto.

Man ļoti patika, kā tiek organizēts darbs – ka skolēni darbojas pašvadīti, ka ir palīdzoši atbalsta materiāli, kuros skolēni arī ieskatās. Brīnkišķīga skolotāja un brīnišķīgi organizēts darbs!

Skolēni tiek iesaistīti konstanti – viņiem visu laiku tiek jautāts un tiek sniegts atbalsts.

Skolotāja ļoti labi pielāgojusies situācijai, kad jāpārnes tēma uz attālināto mācīšanu.

Pozitīvi. Šie jau ir pusaudži, tāpēc var redzēt, ka jau lielākas personības ar lielāku viedokli, bet skolotāja ļoti cieņpilni un mērķtiecīgi mijiedarbojas ar jauniešiem.

Te arī daži ekspertu ieteikumi –

-Izmantot čatu atbilžu iesniegšanai, lai nodrošinātu, ka visi skolēni rēķina, nevis noraksta.

-Varbūt var kādus papildus piemērus iedot tiem, kuri ātri un veiksmīgi tiek galā ar uzdevumiem, lai ir iespēja papildus vingrināties.

#BrīvāSkola #LaimīgiBērniMacāsLabāk

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *