Skolotāji

ILZE SĒKLIŅA

Pamatizglītības skolotāja, Saimes audzinātāja

Ilze ir mūsu skolas labais gariņš, kas spēj redzēt “bildi kopumā”. Ikšķiles Brīvajā skolā strādā kopš 2009. gada. Spēja radoši izpausties stundās, vienmēr rast smieklīgus piemērus un salīdzinājumus iz dzīves, būt ar bērniem “uz viena viļņa”- saprasties, bet reizē novilkt kārtības un pienākumu robežas-, tie ir lielākie trumpji Ilzes rokās, kas ļauj radīt un uzturēt omulīgu gaisotni skolas dzīvē.

Ilze vienmēr ir gatava veltīt laiku sarunai ar bērniem, vecākiem, kolēģiem, nenogurstoši stāstot un skaidrojot par skolas pamatvērtībām un to īstenošanu ikdienā.

Agnesite2

AGNESE KĻAVE
Pirmsskolas saimes “Sudrabotie Kumeliņi” audzinātāja un skolotāja

Agnese dvēseliski ir ļoti piederīga Tautskolas idejai un filosofijai. No viņas plūst neaprakstāms miers un mīlestība. Skolā strādā no skolas dibināšanas brīža.
Agnese pēc savas būtības ir māksliniece, vada arī mākslas un gleznošanas nodarbības skolas bērniem, kā arī ģitārspēli. Labprāt dodas pārgājienos, kopā ar bērniem glezno skolas pagalmā un pēta kukaiņus, gliemežus un citu dzīvo radībiņu.
Agnese savā darbā ar pirmsskolas saimīti ļoti izjūt bērnu emocionālo pasauli, tādēļ arī spēj atrast katram bērnam savu īpašo pieeju, kas bērnus atbruņo un piesaista, līdz ar to viņa “runā ar bērniem vienā valodā” un ātri kļūst par labiem draugiem.
“…Mūsu skolu un Tautskolu kopumā es jūtu-piedzīvoju- izprotu drīzāk kā dzīves skolu ar visu tās krāsainību. Būt šeit – tā ir nepārtraukta mācīšanās kopā ar bērniem un par bērniem. Es ar sirdsprieku piedalos šajā augšanas procesā un Tautskola ir bagātīga augsne, kur tam notikt. Mūsu skola atrodas burvīgā vietā, un es esmu pārliecināta, ka šeit ierodas tās ģimenes un “darba rūķi”, kas jūt aicinājumu piederēt šai vietai, tāpēc man ļoti patīk mūsu skola.

Dod Dieviņi dodamo
Es saņemšu ņemamo
Es saņemšu ņemamo
Ar abām rociņām.”

BENITABenita ZARETOKA

Sporta skolotāja

Benita ir skolotāja, kura bērniem palīdz iemīlēt kustību prieku, jo sports mūsu skolā tiešām ir vērsts nevis uz rezultātu un sacensību, bet prieku. Neskatoties uz laikapstākļiem, sportošana notiek svaigā gaisā. Benita, daudzkārtēja Latvijas izlases distanču slēpotāja, ar savu entuziasmu un mīlestību pret sportu, iedvesmo arī bērnus jau no divu, trīs gadu vecuma kāpt uz slēpēm, kustēties, līdzdarboties.

Mums ir patiess prieks, ka skolas kolektīvā ir Benita, kas spēj ļoti stratēģiski plānot un organizēt mūsu skolas bērnu dalību daudz un dažādās sportiskās aktivitātēs arī ārpus skolas- skrienam krosus, slēpojam ar distanču slēpēm, skolas ģimenes piedalās “Stirnu buka” posmos, soļošanas sacensībās, mums skolā notiek Velo dienas, Sniega dienas, Ģimenes dienas, kurās sporto arī vecāki. Kad ārā nav sniega, bērni tiek vesti uz Ogres halli, kur apgūst slidotprasmi. Benitas rāmais miers, bet reizē arī taisnīgums un stingrība, ja nepieciešams, ikdienas darbos bērniem ļauj mācīties disciplīnu, kārtību. Bērni novērē Benitu kā taisnīgu un jauku skolotāju.

Inese Krumina

INESE KRŪMIŅA

Latviešu valodas, literatūras, vēstures skolotāja, matemātikas skolotāja

Inese Krūmiņa ir cilvēks, par kuru varētu rakstīt un rakstīt. Matemātiķe, jostu audēja un folkloriste.  Pasaules mēroga kustības  “3×3” Latvijas padomes priekšsēdētāja. Pirtniece.  Stresa punktu atbrīvošanas masāžu meistare. Grāmatas “Zīme. Raksts. Nozīme” autore.

Mūsu skolā Inese māca latviešu valodu, literatūru un vēsturi vecākajiem bērniem, cauraužot savu dzīves gudrību, plašo skatījumu uz dzīvi un tās likumsakarībām kopumā, ievijot filozofiskas apceres un būtisku vispasaules informāciju, kuru bērni apgūst pastarpināti, izzinot teikuma uzbūvi un latviešu valodas pareizrakstību.

Inese daudz māca arī pieaugušajiem-  vada celošanas nodarbības, Helingera sistemātisko sakārtojumu seminārus, skolas svētkos neaizstājama  senlatviešu rituālu kopēja un vadītāja.

julgi2

JULGĪ STALTE

Mūzikas un folkloras skolotāja

Mūsu enerģija, ekspresija, smiekli un viedums. Esot kopā ar Julgī, jāaizmirst vārdi “nevaru” un “negribu”, jo skolotāja pati nekad tādus nelieto un viņas dzirkstošie smiekli iedvesmo un sapurina arī apkārtējos. Julgī fantastiskais talants mūzikā savijas kopā ar zināšanām par latviešu un arī citu tautu kultūrām, radot bērniem unikālu iespēju mācīties par savu piederību tautai, kā arī izzināt pasaules kultūru un mūzikas dažadību.

Julgī vienmēr ir ideju pārbagāta, no viņas varam smelties un smelties iedvesmu pasākumiem, scenārijiem un dažadām trakām idejām, Julgī vienmēr ir atvērta un gatava iesaistīties, neskatoties uz noslogotību un daudzajiem projektiem un pasākumiem.

Skolā, paralēli mūzikas stundām, vada stabules, vijoles un kokles apmācību bērniem, kokles nodarbības pieaugušajiem, kā arī mazuļu skolu pirmsskolai.

LADY CAROLINA RUIZ CHAVARRIA

“Mazo Kumeliņu” audzinātāja

KarolinaKarolīnas gaišais smaids un mīļums, kā arī mīlestība pret bērniem ir viņas galvenie trumpji, lai mūsu saimē palīdzētu iejusties pašiem mazākajiem bērniem.

Karolīna bērniem ļauj vienkārši būt- tādiem, kādi viņi ir, neko lieki neuzspiežot, līdz ar to bērni viņu vairāk uzskata par draudzeni, nevis skolotāju. Kopā tiek izspēlētas dažādas spēles,  “Mazie Kumeliņi” bieži dodas pārgājienos, aktīvi darbojas ar mālu, plastalīnu, dabas materiāliem.

Karolīna ar bērniem dzied un sarunājas spāņu un latviešu valodās, sadarbība notiek vairāk dvēseliskā līmenī un mūsu skolas jaunākajā saimītē valda savstarpēja saskaņa un harmonija.

Papildus spējai sadraudzēties ar bērniem, Karolīna lieliski fotografē, māca bērniem gan latino dejas, gan spāņu valodu, kā arī labprāt iesaistās skolas mājas lapas veidošanā un uzlabošanā.

Photo-2

INESE PRŪSE

“Zeltīto Kumeliņu” audzinātāja

Inese “Ikšķiles Brīvās skolas” saimei pievienojās 2017.gadā un ļoti ātri un dabīgi saauga ar mūsu kolektīvu, jo sirdī izjūt tautskolas vērtības kā savējās. Inesē mīt gaiša dvēsele, iekšējs spēks, miers un dzīves gudrība, kas uzkrāta, lolojot savas trīs atvases, un lieliski noder ikdienas darbā ar bērniem.

Montessori pieeja un kolosālā spēja saprasties ar mazajiem cilvēkiem kā lielām personībām, dod  fantastisku rezultātu viņu mijiedarbībā un kopējā sadarbībā. Inese vienmēr ir atvērta atklātām sarunām, kādam labam padomam vai novērojumam, kas veicina brīnišķīgu sadarbību starp skolu un vecākiem, radot veselīgu vidi bērna izaugsmē un pašattīstībā.