Skolotāji

2019./20. mācību gadā Ikšķiles Brīvajā skolā strādā 19 skolotāji. Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci dažādos virzienos.

Pamatskolas skolotāji:

Ieva Krūmiņa Metodiķe, latviešu valoda un literatūra, informātika, sociālās zinības, 4.saimes audzinātāja
Ilze Sēkliņa Vēsture, 3.saimes audzinātāja
Liene Strautiņa Dabaszinības, 2.saimes audzinātāja
Liena Razumova 1.saimes audzinātāja, ūdensglāžu matemātika
Inese Krūmiņa Matemātika 4. saimei
Katrīna Liepa Mūzika
Benita Zaretoka Sports
Liene Marculāne Angļu valoda
Līga Groza-Vaganova Vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas

Interešu izglītības skolotāji:

Julgī Stalte Folklora
Alise Vasiļjeva Krievu valoda
Andrejs Tabaks Koka darbi

Pirmsskolas skolotāji:

Agnese Kļave Sudraboto kumeliņu skolotāja
Inese Prūse Zeltīto kumeliņu skolotāja
Līga Veitnere Dzintara kumeliņu skolotāja
Agnese Skarnele Dzintara kumeliņu skolotāja
Lady Carolina Ruiz Chavarria Dimanta kumeliņu skolotāja, Spāņu valoda
Alīna Brazauska Pirmsskolas skolotāja visās saimēs
Katrīna Liepa Mūzika
Benita Zaretoka Sports
Liene Marculāne Angļu valoda
Maija Šolka Auklīte
Katrīna Vārpiņa Auklīte un bio dejas skolotāja