INTERAKTĪVAIS SKAŅAS UN MŪZIKAS IZZIŅAS CENTRS

2015.gada maijā Elkšņu skolas ēkā ir iekārtots Interaktīvais skaņas un mūzikas izziņas centrs, kas aicinās apmeklētājus atklāt mūzikas pasauli – sadzirdēt, sataustīt, sajust un piedzīvot mūziku. Informāciju par Muzeju nakts pasākumiem Interaktīvajā skaņas un mūzikas izziņas centrā lasiet šeit.

 

Interaktīvajā skaņas un mūzikas izziņas centrā tiks izstrādāti un piedāvāti pakalpojumi vietējiem iedzīvotājiem – nodarbības par mūziku un skaņu, muzicēšanas darbnīcas, mūzikas instrumentu veidošanas darbnīcas, koncerti un mūzikas meistarklases. Centrā tiks izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas, lai apmeklētājiem atklātu mūzikas pasauli, vienlaikus interaktivitāte saglabāsies ar iespēju piedzīvot dažādus mūzikas instrumentus (apskatīt, pataustīt, paklausīties mūzikas celiņus, paspēlēt pašiem). Centrā būs iespēja iegādāties Ikšķiles Brīvās skolas skolēnu gatavotus mūzikas instrumentus un ar mūziku saistītus suvenīrus.

 

Centrs būs pieejams apmeklētājiem pēc iepriekšējās pieteikšanās un pieņems gan individuālus apmeklētājus, gan grupas. Īpaši tiks aicināti Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novada bērni un jaunieši – viņiem tiks piešķirtas ieejas maksas atlaides. Aicinām pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi muzika@brivaskola.lv.

 

Interaktīvais skaņas un mūzikas izziņas centrs ir izveidots ar Lauku atbalsta dienesta finansiālu atbalstu projekta “Interaktīvā skaņas un mūzikas izziņas centra izveide Elkšņu skolā”. Projekta mērķis ir veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un jaunu darba vietu radīšanu, veidojot jaunu tūrisma pakalpojumu– Interaktīvu skaņas un mūzikas izziņas centru -, tādejādi paplašinot tūrisma un kultūras pakalpojumu kvalitāti un sasniedzamību Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novada iedzīvotājiem. Projekts īstenots "PPP biedrība Zied zeme" attīstības stratēģijas 2009-2013 un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

 

 

 

 

Projekts īstenots "PPP biedrība Zied zeme" attīstības stratēģijas 2009-2013 un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.