Kārtība epidemioloģiskās drošības ievērošanai

Ikšķilē, 2020.gada 3. novembris

Kārtība epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošanai.

Izdoti saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.890

Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 15.punktu

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Vispārīgie jautājumi

 1. Noteikumi nosaka pamatskolas “Ikšķiles Brīvā skola”  (turpmāk – Skola) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos (turpmāk – kārtība).
 2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos Skolā.
 3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Skolas direktors vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks.

Vecāku rīcība

 1. Izglītojamais  neapmeklē  Skolu,  ja  novērojama  kāda  no  šādām  infekcijas  slimību pazīmēm:
  1. koronovīrusa COVID-19 pazīmes – paaugstināta temperatūra, nogurums, sauss klepus, elpas trūkums, sāpes muskuļos, iekaisusi rīkle, kakla sāpes, retāk – caureja, slikta dūša un iesnas;
 2. zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reižu dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;
  1. gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra,  muskuļu  sāpes,  sāpes  kaulos,  aizlikts  deguns  bez  iesnām  un  sauss, kairinošs klepus;
  1. citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;
  1. akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums,  paaugstināta  ķermeņa  temperatūra,  sāpes  labajā  paribē,  iespējami  zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;
  1. masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;
  1. masaliņu  pazīmes  –  izsitumi,  limfmezglu  pietūkums  un  paaugstināta  ķermeņa temperatūra;
  1. vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas kreveles;
  1. tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielākiem bērniem galvassāpes, nogurums, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5c);
 1. ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,0c, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes (ja bērna pastāvīgā ķermeņa temperatūra ir 37,0 – 37,2c un nav citu infekcijas slimību pazīmju, bērns var apmeklēt Skolu ar vecāku rakstisku apliecinājumu vai ģimenes ārsta izziņu);
 2. mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;
 3. pedikulozes (utainības) pazīmes – pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi – mazi, sarkani uztūkumi,  ādas  sacietējumi  ar  seroziem  (ūdeņainiem)  izdalījumiem.  Mazi,  balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;
 4. kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ izglītojamais ir kašķīgs, nevar koncentrēties);
 5. enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes – izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni izglītojamā bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.
 6. Izglītojamais neapmeklē Skolu, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm. Skolā bērns drīkst atgriezties tikai ar ģimenes ārsta zīmi (veidlapa u/27). Tomēr gadījumos, kad izglītojamam ir konstatētas izteiktas iesnas (aizlikts deguns, izdalījumi no deguna ārējām ejām vai aizdegunes, šķaudīšana, spiediena sajūta deguna apvidū un pierē) VAI ķermeņa temperatūras paaugstināšanās līdz 37,5oC bez citām slimības pazīmēm VAI stipras galvassāpes, muskuļu sāpes, caureja (retāk sastopamas Covid-19 pazīmes), Bērns paliek mājās novērošanā līdz 72 stundām, nepieciešamības gadījumā konsultējas ar ģimenes ārstu. Ja šajā laikā bērnam vairs nav infekcijas slimības pazīmju, vismaz 24 stundas nav paaugstinātas ķermeņa temperatūras, nelietojot temperatūru pazeminošus līdzekļus, joprojām var būt nedaudz izdalījumu no deguna, bērns jūtas apmierinoši – bērns drīkst apmeklēt Skolu ar vecāku rakstisku atļauju.
 7. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt Skolu, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar kuriem dzīvo kopā, piemērota stingra mājas karantīna saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem vai kāds no mājasaimniecības locekļiem atzīts par kontaktpersonu.
 8. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt Skolu 14 dienas pēc atgriešanās no ārvalstīm.
 9. Ja izglītojamā mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem un mājsaimniecības loceklim nav infekcijas slimības pazīmju, izglītojamais drīkst apmeklēt Skolu. Ja pašizolācijā esošajai personai parādās infekcijas slimības pazīmes, izglītojamais nedrīkst apmeklēt Skolu, kamēr nav noskaidrots slimības pazīmju iemesls. 

Rīcība Skolā

Skolas direktora kompetence

    9. Direktors vai tā norīkota atbildīgā persona:

9.1.    nodrošina vecāku informēšanu, ka izglītojamais nedrīkst apmeklēt Skolu, ja ir konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm vai Skolas apmeklēšanas ierobežojumiem;

9.2.    ja  pazīmes  konstatētas  Skolā,  nodrošina  vecāku  informēšanu  par  iespējamu saslimšanu un izglītojamā nošķiršanu no pārējiem bērniem infekcijas slimības gadījumā līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc izglītojamā.

9.3.   ja nepieciešams, nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā izglītojamā, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;

9.4.    informē  citus  vecākus,  ja  Skolā  konstatēta  kāda  no  šo  noteikumu  4. punktā noteiktajām   infekcijas   slimībām, ievērojot saslimušā izglītojamā tiesības uz personas datu aizsardzību.

10. Skola   ievēro   un   nodrošina   izglītojamā   tiesības   uz   personu   datu   aizsardzību. Informācija par izglītojamā veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus.

Darbinieku atbildība

11. Darbinieki tiek aicināti vērot savu veselības stāvokli un nenākt uz darbu, ja novērojamas infekciju slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, par to informējot darba devēju.

12. Ja  Skolas  darbinieks  konstatē, ka viņa veselības  stāvoklis  atbilst  Ministru  kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr.447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība” 1. pielikumā  noteiktajām  slimību  pazīmēm, darbinieks nekavējoties pārtrauc darbu, telefoniski informē Skolas vadību un vēršas pie sava ģimenes ārsta turpmākai ārstēšanai.

13. Ja Skolas darbinieks konstatē, ka viņa veselības  stāvoklis atbilst koronovīrusa COVID-19 noteiktajām pazīmēm – paaugstināta temperatūra, nogurums, sauss klepus, elpas trūkums, sāpes muskuļos, iekaisusi rīkle, kakla sāpes, retāk – caureja, slikta dūša un iesnas,  darbinieks nekavējoties:

a. pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas mājās;

b. ja dodoties mājās, ir iespējams kontakts ar citām personām (skolā vai transportā, darbinieks lieto sejas masku);

c. darbinieks telefoniski informē skolas vadību;

d. darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāku ārstēšanu;

e. darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).

  14. Pēc darbinieka došanās mājās, atbildīgā persona dezinficē virsmas, kurām darbinieks pieskāries, un izvēdina telpas.

15.  Ja izglītojamajam, atrodoties Skolā, parādās kāda no šo noteikumu 4.punktā norādītajām slimības pazīmēm, atbildīgais darbinieks informē administrāciju. Skolotāja  vai administrācijas pārstāvis nekavējoties sazinās ar izglītojamā vecākiem, lai risinātu jautājumu par izglītojamā nošķiršanu no pārējiem bērniem un nogādāšanu mājās.

Bērna nošķiršanas kārtība

16. Skolas rīcība, ja izglītojamajam konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā minētajām infekcijas slimību pazīmēm, seko šāda rīcība:

a. izolācija atsevišķā telpā;

b. pieaugušā klātbūtne, ja nepieciešams;

c. sejas aizsegu lietošana (skolēnam mutes, deguna aizsegs/maska, pieaugušajam – medicīniskā sejas maska);

d. vecāku/aizbildņu informēšana;

e. vecāki/aizbildņi nekavējoties ierodas pēc bērna, informē ģimenes ārstu,

f. skolēns uzsāk ārstēšanos atbilstoši ārsta ieteikumiem.

g. atbildīgais darbinieks informē Skolas direktoru.

h. ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība.

i. Pēc izglītojamā aiziešanas/aizvešanas atbildīgā persona dezinficē virsmas, kurām izglītojamais pieskāries, un izvēdina telpas.

17. Ja izglītojamam tiks apstiprināta Covid-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu un Skolas turpmāko rīcību noteiks Slimību profilakses un kontroles centrs.

Profilaktiskie pasākumi Skolā

18.  Skolā   veic   šādus   profilaktiskos   pasākumus,   lai   mazinātu   infekcijas   slimību

izplatīšanos:

18.1.  māca izglītojamajiem labas higiēnas pamatprincipus;

18.2. tualetes telpās, tiek izvietota pieejama un skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu;

18.3.  darbinieki   kārtīgi   nomazgā   rokas   un   uzrauga   (un   palīdz)   to   izdarīt izglītojamajiem;

18.4. kārtīgi noslauka rokas, roku slaucīšanai izglītojamie izmanto individuāli marķētus dvieļus vai vienreizējās lietošanas papīra dvieļus, kurus izmet atkritumu tvertnē;

18.5. Skolā, redzamās, skolēniem un darbiniekiem pieejamās vietās, ir izvietoti 70% etanolu šķīdumu saturoši roku dezinfekcijas līdzekļi;

18.5. ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā;

18.6. Regulāri tiek tīrītas un dezinficētas visas telpas un koplietošanas virsmas.

19. Darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos:

19.1. pēc ierašanās darbā;

19.2. ikreiz, kad tās ir redzami netīras;

19.3. pēc tualetes apmeklējuma;

19.4. pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas;

19.5. pēc šķaudīšanas vai deguna šņaukšanas;

19.6. pēc atkritumu savākšanas;

19.7. pēc jebkādu ķermeņa šķidrumu savākšanas;

19.8. pirms un pēc autiņbiksīšu nomaiņas;

19.9. darbadienas beigās;

19.10. jebkurā brīdī dienas laikā, kad darbinieks to uzskata par nepieciešamu.

20. Izglītojamie mazgā rokas šādos gadījumos:

20.1. pēc ierašanās Skolā;

20.2. ikreiz, kad tās ir redzami netīras.

20.3. pēc tualetes apmeklējuma;

20.4.   pirms ēšanas;

20.5.   pēc šķaudīšanas, klepošanas un deguna šņaukšanas. Ja lieto salveti, to uzreiz pēc lietošanas izmet atkritumu tvertnē un nomazgā rokas;

20.6. pēc rotaļāšanās, kuras laikā var nosmērēties;

20.7.   citos  gadījumos,  kad  atbildīgais  darbinieks  uzskata  to  par  nepieciešamu izglītojamā veselībai;

20.8. ikreiz, kad tās ir redzami netīras.

Tīras vides nodrošināšana

21.  Skolā ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus.

22.  Galvenokārt uzkopšanu Skolā veic ar mazgāšanas līdzekli saturošu siltu ūdeni, lai notīrītu netīrumus un taukvielas, kas var saturēt mikroorganismus.

23.  Lai  nodrošinātu  iedarbības  efektivitāti,  dezinficējamās  virsmas  vispirms  kārtīgi notīra. Dezinfekcijas līdzekli izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai un paredzētajam mērķim.

24.  Grīdas, uz kurām spēlējas izglītojamie, uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā.

25.  Mīkstos grīdas segumus un grīdas paklājus regulāri tīra 1x dienā ar putekļsūcēju (un

pēc nepieciešamības) un mitro uzkopšanu.

26.  Izglītojamo krēslus, galdus un citas mēbeles regulāri notīra.

27. Bērnu dzeramās krūzītes mazgā siltā tekošā ūdenī 1x dienā un dezinficē pēc nepieciešamības.

28.  Rotaļlietas regulāri kopj speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, lai nenodotu infekcijas no viena izglītojamā otram. Mazgājamās rotaļlietas mazgā ne retāk kā reizi nedēļā un mīkstās rotaļlietas 1x mēnesī.

29.  Virsmas,  kurām  regulāri  pieskaras,  piemēram,  tualetes  rokturi,  durvju  rokturi, gaismas slēdži un izlietnes krāni, tīra regulāri,  arī dezinficē (īpaši, ja Skolā konstatēta grupveida saslimšana vai, piemēram, gripas epidēmijas laikā);

30. Gadījumā, ja nākas saskarties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, vēmekļu  masām),  asinīm  vai  izšļakstītiem  ķermeņa šķidrumiem,  veicot  virsmu  un  telpu uzkopšanu, lieto individuālās aizsardzības līdzekļus, kas ietver vienreizējas lietošanas cimdus.

31.  Lai izvairītos no baktēriju pārnešanas, katrai telpu grupai, piemēram, rotaļu telpās, tualetēs un virtuvēs izmanto atsevišķu uzkopšanas inventāru. Tas ir  marķēts (var izmantot krāsu kodu sistēmu, uzrakstus u.tml.).

32.  Izmantojot daudzreiz lietojamās lupatiņas, tās katru dienu mazgā un izžāvē.

Veļa  un veļas mazgāšana

33.  Guldinot pirmsskolas izglītojamos:

33.1.   katram izglītojamajam vecāki nodrošina individuālu, tīru gultasveļu.

33.2.   gultasveļu, sejas un kāju dvieļus maina ne retāk kā reizi 10 darba dienās (pēc sastādīta grafika);

33.3.   Izglītojamie izmanto vienreizējās lietošanas dvieļus.

33.4.   veļu glabā tīrā, sausā, veļai paredzētā vietā;

33.5.   izglītojamā netīrās vai slapjās drēbes neskalo ar rokām. Tās ieliek aiztaisāmā auduma maisiņā un atdod vecākiem vai aizbildnim.

33.6.   pirms mazgāšanas uzglabā netīro un lietoto veļu atsevišķos un aizsietos maisos;

Tualete un tās telpa

34.  Ne retāk kā divas reizes dienā veic tualetes telpu mitro uzkopšanu, klozetpodus dezinficē ne retāk kā divas reizes dienā, sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības.

35.  Izglītojamajiem ir pieejami tualetes podi atbilstošā izmērā.

36.  Tualetes telpās nodrošina tualetes papīru, roku ziepes un roku dvieļus.

37.  Roku mazgāšanas izlietnes ir izglītojamā augumam piemērotā augstumā vai zem tām ir novietoti atbilstoša izmēra pakāpieni.

38.  Regulāri seko līdzi zobu higiēnas piederumiem, to tīrībai un nolietojumam;

39.  Ja  izglītojamajam  parādās  ādas  iekaisums  no  autiņbiksīšu  lietošanas,  par  to informē vecākus;

40.  Individuāli  lietojamos  krēmus  un  ziedes  marķē  ar  izglītojamā  vārdu  un  tos neizmanto citiem bērniem.

Noslēguma jautājumi

41.  Šie noteikumi ir spēkā no 2020.gada 3.novembra līdz nomaiņai.