Kopveselums - integrēta attīstība

Integrētās attīstības komponentes 1. Fiziskā attīstība 2. Emocionālā attīstība 3. Intelektuālā attīstība 4. Garīgā attīstība

Fiziskā attīstība

Fiziskā attīstība

Emocionālā attīstība

Intelektuālā attīstība

Garīgā attīstība

Par jauniem akcentiem

Uzturs un Jaunā laikmeta domāšana

Par elitāru skolu

Kā labāk mācīties? Neirobioloģijas aspekti

Paradigmu maiņa: Video

Kāpēc nepieciešama citāda skola?

Lai gan arī valsts skolās notiek pozitīvas pārmaiņas un ienāk jaunas un demokrātiskas metodes, tomēr attiecībā uz bērnu patstāvības un līdztiesības veicināšanu starp valsts skolām un alternatīvajām skolām ir saskatāmas milzīgas atšķirības.

Reformpedagoģija- dažu modeļu salīdzinājums

Salīdzinošs pārskats Jēnas plāns, Montessori und Valdorfskola

Paradigmu maiņa

Salīdzinošs skatījums

Kritiskās domāšanas attīstīšana. Filozofija bērniem no 5 gadu vecuma