Izglītības un zinātnes ministrija uzklausa Ikšķiles Brīvās skolas #māciesmājās stāstu.

Par attālinātajām mācībām un to, kā tās tika ieviestas un izstrādāta mācību sistēma, stāsta Kristīne Liberta, Ikšķiles Brīvās skolas direktore, un Ieva Krūmiņa, Ikšķiles Brīvās skolas mācību darba vadītāja, latviešu valodas, literatūras, sociālo zinātņu un informātikas skolotāja.

Pirmās četras attālināto mācību dienas jau aiz muguras. Izstāstiet, kā tās aizritējušas Ikšķiles Brīvajā skolā?

Kristīne: Esam sākuši ļoti veiksmīgi. Mācības attālināti notiek gan pirmsskolā, gan skolā, kas, uzskatu, ir veiksmīgs mūsu skolotāju darba rezultāts. Mūsu veiksmes pamatā ir tas, ka darbu pie attālinātās mācīšanās uzsākām uzreiz, nākamajā dienā pēc valstī izsludinātās ārkārtas situācijas. 80 % mūsu veiksmes pamatā ir skolas mācību darba vadītājas Ievas darbs. Viņa atrada veidu, kā visiem skolotājiem sniegt atbalstu, kā apmācīt tehnoloģijās un iedrošināt. Skolotāji nedēļas laikā izstrādāja mācību plānu skolēniem visai nedēļai, to ievietojām google diskā un vecāki jau piektdienā bija informēti par mācībām. Mācību plānā ir aprakstīti gan galvenie uzdevumi, gan tēmas, gan ievietoti skolotāju sagatavoti video. Pati esmu mamma četriem bērniem, divi no viņiem mācās mūsu skolā, divi – Rīgas lielajās. Man kā vecākam ļoti patīk, ka varu pārskatīt skolēna mācīšanos visas nedēļas garumā, kā tas notiek mūsu skolā. No vecāko bērnu mācīšanās pieredzes varu salīdzināt, ka ir skolas, kuras attālināto mācīšanos uztver kā mājasdarbu uzdošanu un kontroldarbu plānošanu uzreiz no 15. aprīļa. Gribētu, lai arī lielās skolas pievērš uzmanību tieši mācību procesam, nevis mājas darbiem vai pārbaudes darbiem. Tam ir jānotiek arī attālināti. Esmu ar mūsu skolas pieredzi dalījusies arī ar vecāko bērnu skolām. Ja vēl kādai skolai tā šķistu piemērota, labprāt dalīsimies. Esam atvērti sadarbībai.

Ieva: Mūsu skolā mācās mazie bērni, no 1. līdz 6. klasei. Tāpat pie mums ir arī pirmsskolas grupiņas. Šobrīd mācības organizējam, ņemot vērā gan skolotāju, gan bērnu tehnoloģiskās prasmes. Mūsu skolā tikai 3. klasē bērniem sākas informātikas stunda, un tā ir fakultatīva. Bērni ikdienā maz lieto arī mobilos telefonus. Tādēļ mācību programma uz nedēļu, kas ievietota google diskā, mūsu situācijā ir ļoti atbilstoša. Visā skolā attālinātās mācības notiek pēc vienota dienas režīma. Esam izveidojuši divus mācību blokus: pirmais ir no rīta, no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00. Tad bērniem ir brīvais laiks, pusdienu laiks un pastaigu laiks svaigā gaisā. Otrais mācību bloks ir no plkst. 14.00 līdz plkst.16.00. Šajos laikos bērni un viņu vecāki zina, ka var sazināties ar skolotājiem, jautāt pēc padoma un konsultēties. Pie mums sistēma vēl nav ideāla. Ir ģimenes, kuras līdz šim darbojas patstāvīgi un grib tikt galā pašu spēkiem, bet mums kā skolai un skolotājiem aktīva dalība mācību procesā ir svarīga. Arī bērni ir pieraduši par mācībām vairāk komunicēt ar skolotāju nevis vecāku, jo Ikšķiles Brīvajā skolā netiek praktizēti mājas uzdevumi klātienes mācību laikā. Līdz ar to mācīties ar vecākiem kopā ir kas jauns gan mūsu skolas skolēniem, gan vecākiem. Mēs visu laiku sistēmu pilnveidojam. Rītdien mums ieplānots izvērtēt pirmo attālināto mācību nedēļu. Tad arī sapratīsim, ko vēl tajā uzlabot. Ieviešot attālināto mācīšanos mūsu skolā, ļoti ņēmām vērā arī Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās rekomendācijas attālinātajām mācībām. Tajās ir norādīts, ka skolotāji aicināti rūpīgi izvērtēt katram skolēnam plānoto mācību apjomu un rēķināties, ka, mācoties mājās, tas var aizņemt mazliet ilgāku laiku nekā skolā. Tādēļ mūsu skolā aktīvas mācības ir ieplānotas no pirmdienas līdz ceturtdienai, pildot skolotāju norādījumus. Bet piektdienas ir mazliet brīvākas. Līdz plkst. 12.00 skolēni piektdienās var izmantot laiku, kad izdarīt to, ko nav paguvuši iepriekšējās dienās. Savukārt pēcpusdienas mācību ciklā notiek lasīšanas nodarbības. Ar vecāko klašu bērniem šonedēļ plānojam izmēģināt zoom platformu – satikšanos tiešsaistē, lai visi kopā pārrunātu, kā šonedēļ veicies.  

Kristīne: Vēl mēs esam apzinājuši arī vecāku iespējas materiālus izdrukāt. Arī daudzi bērnu vecāki strādā pašlaik attālināti un daudziem mājās nav šo iespēju. Tādēļ skolā jau piektdien katram bērnam sagatavojām mācību aploksnes, kurās salikām nākamajai nedēļai plānotos darbiņus. Aploksnes atstājam skolas pagalmā esošajā nojumē. Šādi bērnu vecāki katrs, kad viņiem ir iespēja sev vēlamā laikā, var atnākt uz skolu pēc nākamās nedēļas mācību aploksnes. Šādu kārtību plānojam turpināt.  

Kā organizējat pašu mācīšanos?

Kristīne: Mūsu skolā mācības norit ļoti personīgi. Abos mācību blokos skolotāji sazinās ar bērniem individuāli un sniedz atbalstu vai vienkārši aprunājas. Mans divgadnieks šonedēļ saņēma video sveicienu no skolotājas, kas mūsu skolā māca spāņu valodu. Divgadnieks skatās šo video vairākas reizes dienā, dzied kopā ar skolotāju. Citas pirmsskolas skolotājas ierunā pasakas un sūta bērniem tās klausīties. Esmu priecīga, redzot, ar kādu atdevi strādā mūsu skolotājas un kā mācībās iesaistās arī paši bērni, neatkarīgi no vecuma. Esmu interesējusies, kā mācības organizē pašlaik citās valstīs. Uzzināju, ka Ķīnā, piemēram, mācības bērniem joprojām vēl nav atsākušās. Arī mēs pieļaujam, ka attālinātā mācīšanās būs ilgāka, nekā pašlaik plānots. 

Ieva: Jāatzīst, ka mūsu skolā arī skolotājiem bija dažādas tehnoloģiskās zināšanas, pirms uzsākām attālināto mācīšanos. Tas bija viens no izaicinošajiem faktoriem – atrast vidusceļu visiem. Bet progress notiek visiem. Arī pedagogi mācās. Kolēģe, kas vēl pirms nedēļas teica, ka ar tehnoloģijām nestrādā, šonedēļ uzfilmējusi savu pirmo video, kuru nosūtīja saviem skolēniem. Nākamnedēļ plānojam lielajiem bērniem izmēģināt stundas tiešsaistē. Iespējams, mazliet vēlāk ko līdzīgu izmēģināsim arī ar mazajiem. Paredzu, ka trešajā nedēļā skolēniem varētu būt mazā “krīze”, mācoties attālināti. Tādēļ visu laiku domājam, kā uzfrišināt attālināto mācīšanos un pilnveidot gan savas, gan skolēnu datora prasmes.  

Jūs, Ieva, esat arī latviešu valodas, literatūras, sociālo zinātņu un informātikas mācību skolotāja. Kā Jūs šonedēļ plānojāt mācības saviem skolas bērniem?

Ieva: Centos visus mācību priekšmetus “sajūgt” kopā, izveidot starppriekšmetu saiti. Plānojot mācības, centos ieplānot vairāk radošu uzdevumu, lai bērniem mācīties mājās ir interesanti.  Piemēram, latviešu valodā pašlaik spēlējam tādu sacensību spēli – “Paliec mājās dienasgrāmata”. Katru dienu bērniem ir jāuzraksta pieci teikumi, ņemot vērā konkrētās dienas norādījumus. Bija diena, kad teikumos jāizmanto vienlīdzīgi teikuma locekļi, bija diena, kad jāizmanto frazeoloģismi… Bērni zina, ka katru dienu labākie divi tiks publicēti speciāli izveidotajā klases Instagram kontā, bet nedēļas beigās tiks kronēts uzvarētājs. Sociālajās zinībās pašlaik mūsu tēma ir zobu higiēna. Bērni pēta un izzina šo tēmu, gatavo plakātus. Kad viņi atsūta savus darbiņus, es, protams, skatos arī viņu latviešu valodu, kādu viņi izmanto. Tas ir izaicinājums – strādāt ar bērniem radoši, bet pirmās nedēļas rezultāti ir ļoti labi.  

Kādi ir bērnu pirmie iespaidi, mācoties no mājām?

Kristīne: Bērni ir ļoti priecīgi. Īpaši par nodarbībām, kas notiek ārā. Mūsu skolas sporta skolotāja katram bērnam piektdienas sagatavotajā mācību pakā uz nedēļu iedeva līdzi tenisa bumbiņu un lecamauklu. Patiesībā bērni tiešām ļoti daudz laika pavada svaigā gaisā, tas ir arī lielākais ieguvums, ko mani lielie dēli saka, jo ikdienā svaigu gaisu praktiski nevar baudīt nemaz. Un vēl ir jauki, ja vecākie bērni var palīdzēt mazākajiem brāļiem un māsām mācību jautājumos. Tas noteikti stiprina ģimenes un palīdz atrast jaunas pieejas ikdienai, kā arī nostiprina sadarbību un pozitīvu savstarpējo komunikāciju.  Vēl lielu prieku gan bērniem, gan arī ģimenēm sagādāja mājturības stundas nodarbības. Vecākajiem skolas bērniem bija uzdevums uztaisīt desertu visai ģimenei. Vispirms bija jāaptaujā ģimene, kas kuram visvairāk garšo. Tad jāizpēta, kādi produkti ir pieejami mājās, un no tiem jāmēģina internetā atrast recepte, kuru izmēģināt. Procesā iesaistījās visa ģimene. Bet bērni pēc tam sūta skolotājai atgriezenisko saiti. Mēs Ikšķiles Brīvajā skolā vienmēr mācības sasaistām ar reālo dzīvi. Tā darām arī tagad.  

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti: 1. Skolotājiem sagatavot mācību plānu visiem skolas bērniem uz nedēļu un ievietot to google diskā jau iepriekšējās nedēļas piektdienā. 2. Izstrādāt skaidrojošu materiālu vecākiem, lai viņiem ir zināms, kā bērni turpmāk mācīsies, un būt gataviem pārmaiņām, ja kāds no mūsu plāniem būs jāmaina. 3. Turpināt turēt roku uz pulsa mācībām no mājām, jo, tāpat kā mācoties skolā, arī mājās mācībām jābūt jēgpilnām un saistītām ar īsto dzīvi, šeit redzam daudz ieguvumu, jo mājas vidē mācīties praktiski ir vēl vieglāk un dabiskāk nekā skolā. 

Informācijas avots: izm.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *