Bērna emocionālās audzināšanas kurss vecākiem

Izglītojoša atbalsta programma mazu bērnu un pirmsskolas
vecuma bērnu vecākiem.
Vai ir kāds svarīgāks un atbildīgāks darbs kā bērnu audzināšana?

Gandrīz visi vecāki vēlas uzlabot savas prasmes bērnu audzināšanā. Programma “Bērnu emocionālā audzināšana” (BEA) būs noderīga tiem vecākiem, kuri grib labāk izprast savu pirmsskolnieku, mainīt viņa uzvedību, palīdzēt bērnam augt pašpaļāvīgam, laimīgam un harmoniskam. Dažas spējas, kas attīstās pirmajos sešos dzīves gados kalpo par pamatu tālākai bērna attīstībai par veselu un stipru personību. BEA programmas ietvaros vecākiem ir iespēja iepazīties nozīmīgākajiem bērna attīstības un emocionālās audzināšanas aspektiem no dzimšanas līdz skolas gaitu uzsākšanai, iegūt gan jaunas teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, savstarpēji dalīties pieredzē.

Bērnu emocionālās audzināšanas (BEA) programma paredzēta 0-7 gadus vecu bērnu vecākiem un veidota
tā, lai vecāki:
– Labāk izprastu sevi, savu bērnu (us), viņu uzvedību un vajadzības
– Gūtu izpratni par bērnu dažādo spēju attīstību un prasmēm katrā vecumposmā
– Saņemtu praktiskus ieteikumus, kā veicināt veselīgu bērnu attīstību emocionālā, sociālā un intelektuālā
jomā
– Spētu veicināt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību un uzlabot vecāku un bērnu mijiedarbību
– Prastu veiksmīgāk tikt galā ar bērnu emocionālajām izpausmēm un uzvedības grūtībām
– Saņemtu atbalstu, iedrošinājumu un praktiski noderīgu informāciju bērnu audzināšanā no citiem grupas dalībniekiem
Grupas norise
Tikšanās notiek 1 reizi nedēļā, kur 10 nodarbībās tiek aplūkotas šādas tēmas:

1. Bērna attīstība un temperaments                                                                                                     2. Kā veicināt ķermeņa kontroli un pozitīvu ķermeņa pašvērtējumu
3. Kā veicināt drošu piesaisti
4. Kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāziju
5. Kā veicināt valodas un komunikācijas prasmju attīstību
6. Kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam
7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību
8. Kā veicināt emociju pašregulāciju
9. Kā veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu risināšanu
10. Kā veicināt sociālo kompetenci, empātiju un gādīgumu.
Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba metodes: uzdevumi pāros, mazajās grupās, situāciju izspēlēšana, diskusijas grupā, prāta vētra, tiek uzdoti nelieli mājas darbi apgūtās informācijas nostiprināšanai. Dalībnieki katrā nodarbībā saņem izdales materiālus un darba lapas ar informāciju par attiecīgajā nodarbībā aplūkotajām tēmām.
Nodarbības notiek latviešu valodā, bet izdales materiāli pieejami arī krievu valodā, ja nepieciešams.
Nodarbības vada: klīniskās psiholoģes Līga Redliha un Inese Sadauska.
Nodarbības notiek reizi nedēļā Ikšķiles Brīvās skolas telpās un ilgst 2,5 h.

Vienas nodarbības cena 15 eiro,
apmeklējot individuāli vai 26 eiro vecāku pārim.

Ikšķiles Brīvās skolas audzēkņu vecākiem – 12 eiro vai 22 eiro.

Nodarbības plānotas sekojošos datumos: 16.10., 23.10., 29.10., 06.11., 13.11., 20.11., 26.11., 04.12.,11.12. un 18.12. Sākums plkst. 18:30 līdz 21:00.
Nodarbībām pieteikties, zvanot Inesei Sadauskai pa tālr.29496222 vai rakstot: sadauska.inese@gmail.com.

Īsa nodarbību vadītāju biogrāfija:
Inese Sadauska
“Kā psihologs strādāju piecus gadus, konsultējot gan grūtībās nonākušus bērnus un pieaugušos, gan atbalstot vecākus bērnu audzināšanas jomā. Veicu bērnu un pieaugušo psiholoģiskās izpētes, kā arī vadu un veidoju apmācības speciālistiem un dažādu vecumposmu bērnu vecākiem. Darba pieredzi esmu ieguvusi strādājot skolās, privātpraksē un nodibinājumā “Centrs Dardedze”. Turpinu papildināt zināšanas, studējot
klīnisko psiholoģiju Latvijas Universitātes doktorantūrā, kā arī pēdējos trīs gadus apgūstot kognitīvi biheiviorālo terapiju.”

Līga Redliha
“Kā psihologs strādāju gandrīz 10 gadus. Ikdienas darbs ir saistīts gan ar konsultēšanu, gan psiholoģisko izpēti bērniem un pieaugušajiem, kā arī dažādu apmācības programmu izstrādi un vadīšanu vecākiem un speciālistiem. Regulāri papildinu savas zināšanas semināros un konferencēs, arī ārvalstu speciālistu vadītās apmācībās. Šobrīd turpinu savu izglītību un esmu kognitīvi-biheiviorālā terapeite apmācībā.”

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *